Vakantiewerking

Zomerkampen 2020: Bekijk hier ons coronaproof programma!

De kogel is door de kerk. Vanaf vandaag kunnen we jullie geduld eindelijk belonen en het aangepaste aanbod voor onze zomerkampen voorstellen. Onze vrijetijdsdiensten hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een nieuw aanbod vol fun, sport en spel samen te stellen. En volledig coronaproof!
Enige tijd terug moesten we onze zomerplanning volledig omgooien, want aan de opgelegde richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad kon niet voldaan worden. Hierdoor waren we genoodzaakt alles te annuleren en iedereen terug te betalen. Dank voor jullie begrip.

Het alternatieve programma en alle nodige informatie vind je terug in onze gloednieuwe brochure, die je hieronder kan downloaden. We kijken er naar uit om voor veel spelplezier te zorgen in een veilige omgeving.

Er zal gewerkt worden met 3 verschillende inschrijvingsmomenten:

  • Inwoners kunnen vanaf woensdag 10 juni om 19 uur online Inschrijven via www.kampenhout.be/tickets of na contact met de bevoegde dienst. We zijn die dag telefonisch bereikbaar tussen 19 en 20 uur.
  • Niet-inwoners met kinderen die in Kampenhout naar school gaan: vanaf vrijdag 12 juni om 9 uur.
  • Niet-inwoners: vanaf woensdag 24 juni om 9 uur.

Meer info:

-Jeugddienst ('t Grobbeltje en tienerkamp): jeugd@kampenhout.be of 016 65 99 15 
-Sportdienst (sportkamp en tienerkamp): sport@kampenhout.be of 016 65 99 75
-Cultuurdienst (kunst- en muziekkamp): cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 39
-Sportpret GCV (sport- en tienerkamp): 0494 67 67 08

Privacyverklaring doorgifte aan contacttracers covid-19

In het kader van de Covid-19 (Corona) pandemie zijn wij als organisator verplicht om voor de zomer van 2020 extra informatie te vragen in het kader van contact tracing. Wetgeving (zie de privacyverklaring hieronder bij bijlagen) verplicht ons om:

1. Een extra medische fiche in te (laten) vullen om te kunnen bepalen of jouw kind tot een risicogroep behoort.
2. Een uitgebreid contactenlogboek bij te houden van de contacten op het speelplein/sportkamp. We geven dit door aan de wettelijk aangeduide contact tracers indien zij met ons contact opnemen in het kader van het opsporen van contacten van een Covid-19 besmetting.

We vragen ook aan jullie (ouders) om hier zelf een verantwoordelijkheid in te nemen, en een (mogelijke) besmetting binnen uw gezin aan ons te laten weten zodat wij zelf maatregelen kunnen nemen.

Uiteraard gaan wij met medische informatie altijd discreet om. Wij geven geen medische gegevens door aan andere ouders, enkel aan de aangeduide ambtenaren van het contactcenter of van justitie (=contact tracers die hiertoe de opdracht kregen).