Vakantiewerking

Privacyverklaring doorgifte aan contacttracers covid-19

In het kader van de covid-19-pandemie zijn wij als organisator verplicht om voor de vakantiewerkingen van 2020 extra informatie te vragen in het kader van contact tracing. Wetgeving (zie de privacyverklaring hieronder bij bijlagen) verplicht ons om:

1. Een extra medische fiche in te (laten) vullen om te kunnen bepalen of jouw kind tot een risicogroep behoort.
2. Een uitgebreid contactenlogboek bij te houden van de contacten op het speelplein/sportkamp. We geven dit door aan de wettelijk aangeduide contact tracers indien zij met ons contact opnemen in het kader van het opsporen van contacten van een covid-19-besmetting.

We vragen ook aan jullie (ouders) om hier zelf een verantwoordelijkheid in te nemen, en een (mogelijke) besmetting binnen uw gezin aan ons te laten weten zodat wij zelf maatregelen kunnen nemen.

Uiteraard gaan wij met medische informatie altijd discreet om. Wij geven geen medische gegevens door aan andere ouders, enkel aan de aangeduide ambtenaren van het contactcenter of van justitie (=contact tracers die hiertoe de opdracht kregen).