Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Dankzij intensieve thuisverzorging kan een zorgbehoevende langer thuis blijven wonen in zijn vertrouwde omgeving.

Het lokaal bestuur heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming van 25 euro per maand aanvragen bij het lokaal bestuur, mits je aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de mantelzorger is een meerderjarige inwoner van Kampenhout.
 • de zorgbehoevende is een inwoner van Kampenhout en kan een bepaalde graad van zorgbehoevendheid aantonen aan de hand van:
  • Ofwel (algemeen): een erkenning van de Vlaamse sociale bescherming voor een ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ of een ‘zorgbudget voor mensen met een handicap’.
  • EN: een erkenning met minstens 12 punten op de evaluatieschaal voor zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal - Personen met een handicap).
 • Ofwel voor kinderen en jongeren tot 21 jaar: een erkenning van zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen het Groeipakket.
 • Ofwel voor personen ouder dan 65 jaar: een erkenning van de Vlaamse sociale bescherming voor een ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’.
 • Ofwel voor personen met dementie:
  • een Mini-Mental-State-Examination (MMSE) met een score van 18 punten of minder.
  • OF: een evaluatie op de Katzschaal met categorie D (of diagnostisch bilan dementie).

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier afdrukken of we sturen het formulier op na eenvoudig verzoek via 016 65 99 20 of welzijn@kampenhout.be.

De premie gaat in op de maand volgend op de maand waarin de aanvraag gebeurde, indien alle voorwaarden aangetoond zijn. De premie wordt twee keer per jaar uitbetaald.

Een mantelzorgpremie wordt toegekend per kalenderjaar. De mantelzorger moet jaarlijks een nieuw aanvraagformulier indienen vóór 1 januari van het te betoelagen jaar.

Deel deze pagina