Mantelzorgpremie

Ons gemeentebestuur heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij intensieve thuisverzorging kan een zorgbehoevende langer thuis blijven in zijn vertrouwde omgeving.

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming van 25 euro aanvragen bij onze gemeente, mits u voldoet aan de voorwaarden.

De premie gaat in op de maand volgend op de maand datum van de aanvraag, indien alle geldige bewijsstukken meegeleverd zijn en wordt twee keer per jaar uitbetaald (september en maart).

Eenmaal de mantelzorgaanvraag werd goedgekeurd volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuw aanvraagformulier indient vóór 1 januari van het te betoelagen jaar.

Mantelzorgers kunnen het aanvraagformulier afdrukken of we sturen het formulier op na eenvoudig verzoek via 016 65 99 20 of welzijn@kampenhout.be .

Hoe aanvragen?

Om recht te hebben op de gemeentelijke mantelzorgpremie dient u bij het aanvraagformulier twee attesten betreffende de zorgbehoevende toe te voegen:

  • De erkenning van de Vlaamse zorgverzekering
  • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal - Personen met een handicap) met minstens 12 punten op de “schaal van zelfredzaamheid”.

Deel deze pagina