Drugs- en alcoholpreventie

Kampenhout maakt deel uit van de intergemeentelijke samenwerking tussen Haacht, Keerbergen en Rotselaar: H2KR.

In eerste instantie wil de dienst niet-gebruik aanmoedigen en een vroegtijdige aanpak stimuleren. 

Dienstverlening 

Er is een samenwerking met scholen, jeugdhuizen, (jeugd)verenigingen, OCMW en andere partners om een preventief beleid rond drugs en alcohol op te stellen. Ook fuiforganisatoren worden gesensibiliseerd om alcohol- en drugsmisbruik tegen te gaan.

Daarnaast blijft het aanbod van vroeginterventie gelden: jongeren die experimenteren met middelengebruik kunnen kortdurend worden begeleid in hun eigen gemeente en doorverwezen worden indien nodig. Ook adviesgesprekken met personen uit de omgeving zijn mogelijk.

 • informeren over de risico’s van tabak, overmatig alcoholgebruik en illegaal druggebruik
 • aanmoedigen van niet-gebruik en verantwoord leren omgaan met middelengebruik
 • hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik

Voor wie

De drugs- en alcoholpreventiedienst is er voor elke inwoner! Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarmee u bij de preventiewerker terecht kan.

 • U wil als vereniging of school een infomoment rond deze thematiek organiseren.
 • U wil een project rond alcohol en drugs op poten zetten, maar komt er alleen niet uit.
 • U maakt u als ouder ongerust over het alcohol- of druggebruik van uw kind
 • U wil op een pedagogische studiedag deze thematiek behandelen
 • U wil wat doen aan uw eigen drank- of drugprobleem, maar u weet niet waar naartoe.
 • U wil als school ondersteuning bij het uitwerken van uw drugbeleid of concrete preventie-activiteiten.
 • U vindt regelmatig sporen van druggebruik in het openbaar parkje in uw buurt.
 • U hebt het vermoeden dat uw kind drugs gebruikt.
 • U wil weten waar u terecht kunt als uw partner drinkt.
 • ...

Persoonlijk en vertrouwelijk

U kunt steeds een afspraak maken met onze preventiemedewerkster. Zij verdeelt haar tijd over de vier gemeentehuizen en u kunt op elk van deze vier locaties met haar afspreken. Discretie is gewaarborgd en gesprekken kunnen plaatsvinden in een strikt vertrouwelijke sfeer. Indien nodig, verwijst zij u door naar de meest aangewezen hulpverleningsinstantie.

Deel deze pagina