Toegankelijkheidsverklaring

Lokaal bestuur Kampenhout streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites:

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Kampenhout neemt de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de redactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke, automatische screening van de website via de toegankelijkheidstool van websitebouwer LCP. Dit is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid.
  • Wekelijks rapport van de dode links.
  • Toevoeging van een hoog contrast switch knop op de startpagina.

Nalevingsstatus

De websites van lokaal bestuur Kampenhout voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat gedeeltelijk niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

1. Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

2. Linkdoel (in context)

Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

3. Labels of instructies

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

4. PDF’s

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

5. Online toepassingen

Onze online diensten verlopen soms via een externe toepassing (bv. een evenementenaanvraag doen, een aanvraag indienen voor inname openbaar domein, …). Sommige van deze toepassingen voldoen niet aan de richtlijnen.

6. Informatie van anderen

Op onze websites ontsluiten we andere websites (bv. de website van Futureproofed) met een embedcode. Met die code tonen we op onze website informatie van een andere website. Deze informatie is niet toegankelijk.

7. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op onze websites wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@kampenhout.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 september 2020, in samenwerking met webleverancier LCP.

Op 21 september 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Deel deze pagina