Speelplein 't Grobbeltje

Tijdens de schoolvakanties kan je je naar hartenlust uitleven op speelplein 't Grobbeltje. We verdelen jullie in leeftijdsgroepen. Jullie worden begeleid door ervaren animatoren. Activiteiten variëren van knutselen tot bosspelen, fantasiespelen en veel meer! We beginnen de dag steevast met een leuk toneeltje.

Speelplein 't Grobbeltje wordt georganiseerd door de jeugddienst.

Tarieven

De tarieven voor 't Grobbeltje worden als volgt vastgesteld:

1. Kinderen woonachtig* in de gemeente:

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin: 11 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: 9 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin: 7 euro/dag

2. Kinderen niet-woonachtig in de gemeente:

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 13 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 11 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 9 euro/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan: de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Uren

De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 7.30 tot 18 uur.

Praktisch

 • Wat geef je mee:
  • Boterhammen voor ’s middags en twee tussendoortjes (koekje en fruit, geen snoepgoed). Vermeld op een briefje hoeveel je kind minimum moet eten zodat de animatoren hiermee rekening kunnen houden.
  • Drinkbus met water (bijvullen kan steeds).
  • Reservekleren (dit zakje mag de hele week op het kamp blijven).
  • Doe je kinderen kleren aan die tegen een stootje kunnen.
  • Laat waardevolle spullen thuis, bij verlies zijn wij niet verantwoordelijk.
 • Schrijf in ALLES de naam van je kind.
 • Meld het volgende op maandagochtend aan de hoofdanimator (of geef een briefje mee met je kind):
  • Indien je kind alleen naar huis mag.
  • Indien iemand anders je kind komt ophalen.
  • Indien je kind een allergie heeft.
  • Indien je kind speciale noden heeft.
 • Vragen of opmerkingen tijdens de speelpleinwerking? Bel dan naar 016 65 99 15.