Sportweken

Onder toezicht van ervaren sportmonitoren en -leerkrachten kan je je uitleven in de meest uiteenlopende sporten. Niet alleen de traditionele sporten komen aan bod, maar ook fluogames, mountainbike, laserguns, air track, Mariobikes en skaten staan op het programma. Bij de kleutersportweken lassen we ook rustigere momenten in, bv. knutselen, kleuteryoga, …

Kriebelt het al om mee te doen? Schrijf je dan snel in!

Organisatie van de sportdienst i.s.m. GCV Sportpret.

Tarieven

De tarieven voor de sportweken worden als volgt vastgesteld:

1. Kinderen woonachtig* in de gemeente:

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin: 15 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: 13 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin: 11 euro/dag

2. Kinderen niet-woonachtig in de gemeente:

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin: 17 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: 15 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin: 13 euro/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan: de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Uren

De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 17 uur.

Praktisch

 • Wat geef je mee:
  • Boterhammen voor ’s middags en twee tussendoortjes (koekje en fruit, geen snoepgoed).
  • Drinkbus met water (bijvullen kan steeds).
  • Reservekleren (dit zakje mag de hele week op het kamp blijven).
  • Doe je kinderen sportieve kleren aan die tegen een stootje kunnen.
  • Laat waardevolle spullen thuis, bij verlies zijn wij niet verantwoordelijk.
 • Schrijf in ALLES de naam van je kind.
 • Meld het volgende op maandagochtend aan de hoofdanimator (of geef een briefje mee met je kind):
  • Indien je kind alleen naar huis mag.
  • Indien iemand anders je kind komt ophalen.
  • Indien je kind een allergie heeft.
  • Indien je kind speciale noden heeft.
 • Vragen of opmerkingen tijdens het sportkamp? Bel dan naar Dries van Sportpret op het nummer 0494 67 67 08.