Cultuurkampen

Tijdens de schoolvakanties organiseert de cultuurdienst cultuurkampen, in samenwerking met externe organisaties.

Tarieven

De tarieven voor de cultuurkampen worden als volgt vastgesteld:

1. Kinderen woonachtig* in de gemeente:

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin: 15 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: 13 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin: 11 euro/dag

2. Kinderen niet-woonachtig in de gemeente :

 • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 17 euro/dag
 • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 15 euro/dag
 • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 13 euro/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Uren

De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 17 uur.

Praktisch

 • Wat geef je mee:
  • Boterhammen voor ’s middags en twee tussendoortjes (koekje en fruit, geen snoepgoed).
  • Drinkbus met water (bijvullen kan steeds).
  • Reservekleren (dit zakje mag de hele week op het kamp blijven).
  • Doe je kinderen kleren aan die tegen een stootje kunnen.
  • Laat waardevolle spullen thuis, bij verlies zijn wij niet verantwoordelijk.
 • Schrijf in ALLES de naam van je kind
 • Meld het volgende op maandagochtend aan de hoofdanimator (of geef een briefje mee met je kind):
  • Indien je kind alleen naar huis mag.
  • Indien iemand anders je kind komt ophalen.
  • Indien je kind een allergie heeft.
  • Indien je kind speciale noden heeft.
 • Vragen of opmerkingen tijdens het cultuurkamp? Bel dan naar 016 65 99 72.