Subsidies voor sportverenigingen

Het gemeentebestuur wil aan de hand van subsidies de sportbeoefening in onze gemeente bevorderen en de activiteiten en inspanningen die de verenigingen leveren hierdoor waarderen.

Voorwaarden

De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle voorwaarden voor subsidies vindt u terug in het reglement voor sportverenigingen:

Hoe aanvragen ?

Sportverenigingen bezorgen hun subsidieaanvraag voor 15 september van het betrokken jaar. Alle nodige documenten dienen bijgevoegd te bij de aanvraag: 

Diploma’s of attesten die vorige werkingsjaren reeds overhandigd zijn aan de sportdienst moeten niet opnieuw toegevoegd worden aan het dossier.