Erkenning van sportverenigingen

Sportverenigingen die voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitsvereisten, kunnen een aanvraag tot erkenning indienen. Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor sportsubsidies

Voorwaarden

Alle voorwaarden vindt u terug in het reglement voor erkenning van sportverenigingen:

Hoe aanvragen?

Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen indienen, komen in aanmerking voor erkenning. Vul daarvoor het onderstaande online invulformulier zo volledig mogelijk in.

Deel deze pagina