Route2School (schoolroutekaart)

Dankzij Route2School beschikt Kampenhout over een digitale schoolroutekaart. Deze kaart heeft als doel de meest aanbevolen route naar school aan te bieden. Deze routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen, …

De digitale schoolroutekaart is het resultaat van een samenwerking van de gemeente Kampenhout met Route2School. Route2School bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor?

Je kan de digitale schoolroutekaart van Kampenhout hier terugvinden of door onderstaande QR-code te scannen. Aan de hand van deze kaart zal de gemeente bepaalde knelpunten verbeteren.

 

Volgende stap

Een volgende stap in het Route2School-project is om de mobiliteitsknelpunten die op de kaart aangegeven zijn in detail te bekijken en actie te ondernemen. Voor een goede en vlotte werking gaan we de gemeente indelen en school per school uitnodigen om een werkgroep op te richten. Zo kan iedere school zijn aandachtspunten benadrukken.

De eerste school waarmee we van start gingen is school Spectrum (Kampenhout en Buken). Samen met de directie richtten we een werkgroep op bestaande uit leerkrachten, ouders, leden van de verkeerscommissie en de dienst mobiliteit.

De meldingen die we via het Route2School-project hebben ontvangen, alsook de aangeduide alternatieve routes, zullen we meer in detail bestuderen. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar oplossingen zodat we de verkeersveiligheid rondom de scholen kunnen verbeteren.

Een stand van zaken van dit project kan u HIER nalezen.

Hoe deze kaart te gebruiken?

Er zijn 2 hoofdzaken te onderscheiden die u een helder overzicht geven van:

 • Meldingen
 • Schoolroutes

Meldingen

Melders (leerlingen, (groot)ouders, leerkrachten, ...) gaven aan op welke locatie er mobiliteitsknelpunten zijn.

Er zijn 3 soorten meldingen:

 • een melding waarbij er (nog) geen aanpassingen zijn

 • hier werd reeds actie ondernomen

 • het knelpunt is opgelost

Bij elke aparte melding kan u meer te weten komen over:

 • de locatie, door fotomateriaal
 • omschrijving van het knelpunt
 • bijkomende informatie

Via een pop-upvenster verschijnt alle info als u op een bepaald icoon klikt. Klikt u op de foto's dan vergroot u ze uit.

Schoolroutes

Door melders werd ook aangegeven hoe zij het verkeer op hun route ervaren.

Op een route kunnen 3 passages voorkomen. Deze worden telkens aangeduid door een kleur:

 • ROOD: onveilige route, deze is te mijden
 • ORANJE: opletten op deze route, wees aandachtig 
 • GROEN: veilige route

Op basis van deze beleving kan u zich een beeld vormen om de schoolroute van uw kind te bepalen. Via de legende, terug te vinden via het icoontje in de linkerbenedenhoek, bestaat de mogelijkheid om het uitzicht van de kaart aan te passen. Door het aan- of afvinken van de verschillende keuzemogelijkheden krijgt u die kaart te zien die voldoet aan uw criteria.

Bijkomend

Zoomen op de kaart kan door de scroll-functie van uw muis of door gebruik te maken van de knoppen in de linkerbovenhoek.

Verplaatsen / verschuiven van de kaart gebeurt door uw linkermuisknop ingedrukt te houden en zo dat gedeelte van de kaart op uw scherm te positioneren zoals u wenst.

Belangrijk: Oefen de veiligste route naar school verschillende keren. Dit is een belangrijke tip die het VIAS, het kenniscentrum verkeersveiligheid, aanraadt als uw kind met de fiets naar school gaat.