Route2School (schoolroutekaart)

Dankzij Route2School beschikt Kampenhout over een digitale schoolroutekaart. Deze kaart heeft als doel de meest aanbevolen route naar school aan te bieden. Deze routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen,…

De digitale schoolroutekaart is het resultaat van een samenwerking van de gemeente Kampenhout met Route2School. Route2School bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor?

Je kan de digitale schoolroutekaart van Kampenhout hier terugvinden. Aan de hand van deze kaart zal de gemeente bepaalde knelpunten verbeteren.

De dienst mobiliteit van de gemeente richt een werkgroep op om de resultaten te bespreken. De opvolging zal gebeuren door de dienst openbare werken en er zal een terugkoppeling gebeuren naar de verkeerscel en de verkeerscommissie. Er zal op zoek gegaan worden naar een passende oplossing. Ook zal er extra aandacht zijn voor de aangeduide trage wegen. Dit om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.

Hoe deze kaart te gebruiken?

Er zijn 2 hoofdzaken te onderscheiden die je een helder overzicht geven van:

 • Meldingen
 • Schoolroutes

Meldingen

Melders (leerlingen, (groot)ouders, leerkrachten,...) gaven aan op welke locatie er mobiliteitsknelpunten zijn.

Er zijn 3 soorten meldingen:

 • een melding waarbij er (nog) geen aanpassingen zijn

 • hier werd reeds actie ondernomen

 • het knelpunt is opgelost

Bij elke aparte melding kan je meer te weten komen over:

 • de locatie, door fotomateriaal
 • omschrijving van het knelpunt
 • bijkomende informatie

Via een pop-upvenster verschijnt alle info als je op een bepaald icoon klikt. Klik je op de foto's dan vergroot je ze uit.

Schoolroutes

Door melders werd ook aangegeven hoe zij het verkeer op hun route ervaren.

Op een route kunnen 3 passages voorkomen. Deze worden telkens aangeduid door een kleur:

 • ROOD: onveilige route, deze is te mijden
 • ORANJE: opletten op deze route, wees aandachtig 
 • GROEN: veilige route

Op basis van deze beleving kan je je een beeld vormen om de schoolroute van je kind te bepalen. Via de legende, terug te vinden via het icoontje in de linkerbenedenhoek, bestaat de mogelijkheid om het uitzicht van de kaart aan te passen. Door het aan- of afvinken van de verschillende keuzemogelijkheden krijg je die kaart te zien die voldoet aan jouw criteria.

Bijkomend

Zoomen op de kaart kan door de scroll-functie van je muis of door gebruik te maken van de knoppen in de linkerbovenhoek.

Verplaatsen / verschuiven van de kaart gebeurt door je linkermuisknop ingedrukt te houden en zo dat gedeelte van de kaart op je scherm te positioneren zoals je wenst.

Belangrijk: Oefen de veiligste route naar school verschillende keren. Dit is een belangrijke tip die het VIAS, het kenniscentrum verkeersveiligheid, aanraadt als je kind met de fiets naar school gaat.