Route2School: Veiligere schoolomgevingen

In het kader van het Route2School-project bevroegen we leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Elke school kan zijn aandachtspunten benadrukken. Voor een goede en vlotte werking delen we de gemeente in en nodigen we school per school uit om een werkgroep op te richten. Zo kan iedere school zijn aandachtspunten benadrukken.

Kleurrijke wegmarkeringen

In onze gemeente brachten we aan alle scholen kleurrijke wegmarkeringen aan. Deze wegmarkeringen van het Octopusplan (bekend van de Octopuspalen) zijn een manier om het voor autobestuurders duidelijker te maken dat zij een school naderen. De bedoeling is dat iedereen voorzichtiger gaat rijden. U kan deze wegmarkeringen herkennen aan de vierkante, gekleurde blokken en het woord ‘SCHOOL’ duidelijk leesbaar op de weg.

Spectrum Kampenhout en Buken

De eerste scholen die aan bod kwamen in het Route2School-project zijn de scholen Spectrum Kampenhout en Buken. De directie richtte daar een werkgroep op, bestaande uit ouders en leerkrachten. De eerste voorstellen zijn besproken en samen zal er gewerkt worden aan een veiligere schoolomgeving. Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde en nog uit te voeren aanpassingen, lees je hieronder.

Spectrum Kampenhout

 • Wegmarkeringen in de schoolomgeving.
 • Plaatsen van Octopusbeugels tussen straat en voetpad ter bescherming van de voetgangers.
 • Directie, leerkrachten en leerlingen gaan op een creatieve manier de school meer zichtbaar maken in het straatbeeld.
 • De aanleg van de ontbrekende stukken voetpad in de Tiendeschuurstraat werd concreet opgenomen in het meerjarenplan. Een ontwerper werd aangesteld en zal met de eerste opmetingen beginnen.
 • De toegang via de schoolpoort in de Van Bellinghenlaan wordt opgewaardeerd en veiliger bereikbaar.

Spectrum Buken:

 • Wegmarkeringen in de Bukenstraat.
 • Plaatsen van Octopusbeugels tussen straat en voetpad ter bescherming van de voetgangers.
 • Een testfase van schoolstraat in de Sint-Antoniusstraat (zie hieronder).

Test schoolstraat in Buken

Vanaf half oktober tot en met vrijdag 18 december test het lokaal bestuur aan School Spectrum in Buken het principe ‘schoolstraat’. De Sint-Antoniusstraat wordt dan aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten. Dit gebeurt ook in het kader van de campagne 'Paraat voor de schoolstraat'. 

Wat betekent dit?

De Sint-Antoniusstraat voor School Spectrum wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zij hebben hier ook voorrang. Wie met de auto komt, kan parkeren in de Bukenstraat en van daaruit naar de schoolpoort wandelen. Dit is op slechts enkele minuten.

Tot en met vrijdag 18 december 2020 zullen we de schoolstraat testen. Dit gebeurt:

 • elke weekdag 's morgens van 8.20 tot 8.50 uur,
 • op woensdagmiddag van 12.10 tot 12.40 uur,
 • elke weekdag 's namiddags (uitgezonderd op woensdag) van 15.15 tot 15.45 uur.

Na de test bekijken we wat goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie kunnen we nadenken over een definitieve invoering. Een schoolstraat is alleen mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers, namelijk (groot)ouders en leerkrachten.

Wat zegt de wegcode over een schoolstraat:

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de Schoolstraat. Bestuurders die in de Schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

Volgende stap: Parkschool Relst

De volgende school die we uitnodigen in het Route2School-project is de Parkschool in Relst. Ook hier zullen we samen met directie, leerkrachten en ouders samenwerken om beetje bij beetje de schoolomgevingen in onze gemeente veiliger te maken.