Route2School: Veiligere schoolomgevingen

In het kader van het Route2School-project bevroegen we leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Elke school kan zijn aandachtspunten benadrukken. Voor een goede en vlotte werking delen we de gemeente in en nodigen we school per school uit om een werkgroep op te richten. Zo kan iedere school zijn aandachtspunten benadrukken.

Kleurrijke wegmarkeringen

In onze gemeente brachten we aan alle scholen kleurrijke wegmarkeringen aan. Die wegmarkeringen van het Octopusplan (bekend van de Octopuspalen) zijn een manier om het voor autobestuurders duidelijker te maken dat zij een school naderen. De bedoeling is dat iedereen voorzichtiger gaat rijden. Je kan die wegmarkeringen herkennen aan de vierkante, gekleurde blokken en het woord ‘SCHOOL’ duidelijk leesbaar op de weg.

Dynamische LED-verkeersborden aan alle scholen vervangen

Oude, kapotte modellen zijn verwijderd en door nieuwe exemplaren vervangen waarop het verkeersbord A23 afgebeeld wordt tijdens de schooldagen en -uren. Ook daardoor maken we automobilisten duidelijk dat zij een school naderen.

Fietsstraten

In de schoolomgevingen zijn fietsstraten ingevoerd. Dat om het fietsen bij de schoolgaande kinderen aan te moedigen en de schoolomgevingen veiliger te maken.

 • Spectrum Kampenhout: Warandestraat en Van Bellinghenlaan
 • De Boomhut: deel van Brouwerijstraat en Geilroedeweg
 • De Toverberg: Kerkwegel en Loverdal
 • Het Klimtouw: Biststraat tussen Onze Lieve Vrouwstraat en Kortestraat
 • ’t Okkerzeeltje: tussen Sint-Stefaanstraat tot einde zone 30
 • Parkschool Relst: Terloonststraat

Spectrum Kampenhout en Buken

De eerste scholen die in het Route2School-project aan bod kwamen, zijn de scholen Spectrum Kampenhout en Buken. De directie richtte daar een werkgroep op, bestaande uit ouders en leerkrachten. De eerste voorstellen zijn besproken en samen zal er aan een veiligere schoolomgeving gewerkt worden. Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde en nog uit te voeren aanpassingen, lees je hieronder.

Spectrum Kampenhout:

 • wegmarkeringen in de schoolomgeving;
 • plaatsing van Octopusbeugels tussen de straat en het voetpad ter bescherming van de voetgangers;
 • de aanleg van de ontbrekende stukken voetpad in de Tiendeschuurstraat werd concreet opgenomen in het meerjarenplan. Een ontwerper werd aangesteld en zal met de eerste opmetingen beginnen (timing nog niet bekend);
 • opwaardering van de toegang via de schoolpoort in de Van Bellinghenlaan, zodat die veiliger bereikbaar is (timing nog niet bekend).

Spectrum Buken:

 • wegmarkeringen in de Bukenstraat;
 • plaatsing van Octopusbeugels tussen de straat en het voetpad ter bescherming van de voetgangers;
 • schoolstraat in de Sint-Antoniusstraat (zie hieronder).

Wat betekent dit?

De Sint-Antoniusstraat voor basisschool Spectrum wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een halfuur afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zij hebben hier ook voorrang. Wie met de auto komt, kan in de Bukenstraat parkeren en van daaruit naar de schoolpoort wandelen. Dat is op slechts enkele minuten.

Wat zegt de wegcode over een schoolstraat:

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de Schoolstraat. Bestuurders die in de Schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

Parkschool Relst:

 • wegmarkeringen;
 • plaatsing octopusbeugels;
 • parkeerverbod tussen poort Park Van Relst en Processiewegel tijdens schooldagen van 8 t.e.m. 16 uur: de definitieve invoering zal in de verkeerscommissie voorgesteld worden (twee keer positieve evaluatie, want veel veiliger voor fietsers, voetgangers en de kiss-and-ridezone gaat veel vlotter);
 • fietsstraat Terloonststraat (positieve evaluatie, ouders zijn tevreden met deze verandering);
 • verlichte portieken aan oversteekplaats Weisetter/Vogelzang/Hutteweg.

Volgende stap: De Boomhut

De volgende school die we in het Route2School-project uitnodigen, is De Boomhut. Ook hier zullen we samen met directie, leerkrachten en ouders samenwerken om beetje bij beetje de schoolomgevingen in onze gemeente veiliger te maken.

Deel deze pagina