Premie ontharding en infiltratie

Het opbreken van verharding heeft heel wat voordelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Minder verharding zorgt voor meer waterinsijpeling, wat de risico's op droogte en wateroverlast doet afnemen. Daarnaast warmt verharding op hete dagen op en geeft die 's nachts warmte af. Minder verharding zorgt dus voor een afname van het hitte-eilandeffect.

Het lokaal bestuur streeft naar minder verharding. We roepen daarom iedereen op om zoveel mogelijk verharding uit te breken. Je kan hiervoor een premie krijgen.

Wat verstaan we onder verharding?

  • Open verharding: bestaat uit losse elementen, bijvoorbeeld klinkers, tegels of kiezel.
  • Gesloten verharding: is een verharding zonder voegen, bijvoorbeeld een betonvloer.

Premie voor uitbraak verharding

Wie zijn voortuin, oprit of terras wil ontharden, geven we graag een duwtje in de rug in de vorm van een premie. Je kan open of gesloten verharding vervangen door gazon of (streekeigen) plantgoed. Gesloten verharding kan je ook vervangen door grasbetontegels.

Voor wie ?

  • De premie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere woningen
  • Huurders kunnen de premie aanvragen als het aanvraagformulier ook ondertekend is door de eigenaar. De premie wordt toegekend aan de aanvrager.

Voorwaarden

De aanvrager houdt de nieuwe aanplanting gedurende minstens 10 jaar in stand. Afgestorven planten moet je vervangen.

Je breekt minstens 5 vierkante meter (open) verharding op. Het aantal aanwezige verharding is minimaal 5m² minder dan voorheen.

Het maximum premiebedrag bedraagt 500 euro per adres. De premie kan in verschillende keren aangevraagd worden, maar kan het totale bedrag van 500 euro niet overschrijden:

  • Gesloten verharding vervangen door grasbetontegels: 5 euro/m²
  • Gazon of eenjarige planten ter vervanging van een open verharding: 5 euro/m²
  • Beplanting ter vervanging van open verharding: 10 euro/m²
  • Gazon of eenjarige planten ter vervanging van een gesloten verharding: 10 euro/m²
  • Beplanting ter vervanging van gesloten verharding: 15 euro/m²

Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Bijkomend kan een premie aangevraagd worden voor het plaatsen van een infiltratievoorziening na de hemelwaterput. Hiervoor kan een eenmalige premie van 250 euro worden aangevraagd, wanneer minstens de helft van de horizontale dakoppervlakte hierop wordt aangesloten.

De premie kan nooit de helft van de gemaakte kosten overstijgen en is enkel van toepassing op woningen waar het opbreken van verharding of de aanleg van een infiltratievoorziening niet opgenomen is als voorwaarde voor de toekenning van de omgevingsvergunning.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag van de premie gebeurt door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de milieudienst. Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Bij dit aanvraagformulier moeten minstens 4 foto's, 1 uit elke windrichting toegevoegd worden van voor en na de werken. De voor- en nafoto's dienen getrokken te worden vanop dezelfde locatie.

Bij de premieaanvraag moeten het grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater worden toegevoegd, alsook een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.