Premie ontharding en infiltratie

Onze leefomgeving is sterk verhard. Straten, fietspaden, terrassen of tegels: overal kom je verharding tegen. Als lokaal bestuur willen we daar iets aan doen. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk verharding uit te breken en mee de stap te zetten van grauw grijs naar geweldig groen. Als beloning kan je daarvoor een premie krijgen.

Het opbreken van verharding heeft heel wat voordelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Minder verharding zorgt voor meer waterinsijpeling, wat de risico's op droogte en wateroverlast doet afnemen. Daarnaast warmt verharding op hete dagen op en geeft die 's nachts warmte af. Minder verharding zorgt dus voor een afname van het hitte-eilandeffect.

Wat verstaan we onder verharding?

  • Open verharding: bestaat uit losse elementen, bijvoorbeeld klinkers, tegels of kiezel.
  • Gesloten verharding: is een verharding zonder voegen, bijvoorbeeld een betonvloer.

Premie voor uitbraak verharding

Wie zijn voortuin, oprit of terras wil ontharden, geven we graag een duwtje in de rug in de vorm van een premie. Je kan open of gesloten verharding vervangen door gazon of (streekeigen) plantgoed. Gesloten verharding kan je ook vervangen door grasbetontegels.

Voor wie?

  • De premie kan je alleen aanvragen als particulier en voor particuliere woningen.
  • Huurders kunnen de premie aanvragen als het aanvraagformulier ook door de eigenaar is ondertekend. De premie kennen we toe aan de aanvrager.

Van tegel naar egel

Bekijk zeker ook een keertje de campagne Van tegel naar egel. Die zet zich in om al dat overbodige grijs opnieuw om te toveren in prachtig groen. Je vindt er heel wat inspiratie om je eigen tuin te ontharden, wie je kan helpen, welke planten je kan plaatsen en hoe je ervoor kan zorgen dat we onze grondwatervoorraad helpen aanvullen.

Voorwaarden

De aanvrager houdt de nieuwe aanplanting gedurende minstens 10 jaar in stand. Afgestorven planten moet je vervangen.

Je breekt minstens 5 vierkante meter (open) verharding op. Het aantal aanwezige verharding is minimaal 5m² minder dan voorheen.

Het maximale premiebedrag bedraagt 500 euro per adres. De premie kan je in verschillende keren aanvragen, maar kan het totale bedrag van 500 euro niet overschrijden.

  • Gesloten verharding vervangen door grasbetontegels: 5 euro/m²
  • Gazon of eenjarige planten ter vervanging van een open verharding: 5 euro/m²
  • Beplanting ter vervanging van open verharding: 10 euro/m²
  • Gazon of eenjarige planten ter vervanging van een gesloten verharding: 10 euro/m²
  • Beplanting ter vervanging van gesloten verharding: 15 euro/m²

Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, en andere gelijkaardige materialen komt niet in aanmerking voor de premie.

Bijkomend kan je eenmalig een premie van 250 euro voor het plaatsen van een infiltratievoorziening na de hemelwaterput aanvragen. Je komt in aanmerking als minstens de helft van de horizontale dakoppervlakte daarop wordt aangesloten.

De premie kan nooit de helft van de gemaakte kosten overstijgen en is alleen van toepassing op woningen waar het opbreken van verharding of de aanleg van een infiltratievoorziening niet opgenomen is als voorwaarde voor de toekenning van de omgevingsvergunning.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag van de premie doe je door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij team Milieu. Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Bij het aanvraagformulier voeg je minstens vier foto's, één uit elke windrichting, van voor en na de werken toe. De voor- en nafoto's neem je vanop dezelfde plaats.

Je voegt bij de premieaanvraag ook het grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater toe, alsook een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.

Deel deze pagina