College van burgemeester en schepenen - Vast bureau

Het College van burgemeester en schepenen (CBS) is het uitvoerende orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van het College van burgemeester en schepenen ook het Vast bureau (VB) vormen, met als voorzitter de burgemeester.

Het Vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. De Raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan dit orgaan.

De vergaderingen van het College van burgemeester en schepenen en het Vast bureau vinden wekelijks aansluitend plaats op maandag en zijn niet openbaar. De verslagen van het CBS en VB zijn niet openbaar.

Samenstelling