Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor:

 • steunverlening en terugvordering onder alle vormen
 • beslissingen inzake budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling
 • organisatie van het lokaal opvanginitiatief (onder andere betaling medische kosten, toekenning materiële steun,...)
 • tewerkstelling in het kader van artikel 60§7
 • onderzoek voogdij meerderjarigen toepassing onderhoudsplicht
 • afleveren van borgstellingen
 • concrete toepassing van de artikelen 97 tot 104 van de organieke wet
 • oninvorderbare verklaringen van terugbetalingen aan het OCMW voor alle diensten van de sociale dienst
 • het geven van advies aan de OCMW-raad over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW

Zetelverdeling

Legislatuur 2019-2024: 

 • Team Burgemeester: 3 zetels
 • Open VLD: 3 zetels
 • N-VA: 1 zetel

Samenstelling