De 4e pijler

Kampenhout ondersteunt sinds 01/01/2012 ook 4e pijler-initiatieven. De 4de pijler is een verzamelnaam voor alle acties, op vlak van ontwikkelingssamenwerking, die ondernomen worden naast die van de overheid (1ste pijler), de internationale organisaties (2de pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (3de pijler).

Stel, nadat je 6 maand als vrijwilliger hebt meegewerkt in een weeshuis in India, besluit je om dit project verder te steunen en je kan best een financieel duwtje in de rug gebruiken. Of je was op rondreis in Afrika en eens terug wil je graag geld inzamelen voor een waterproject in Mali waar je je schouders hebt onder gezet? De gemeente Kampenhout wil dit soort initiatieven (4de pijler-initiatieven) ondersteunen!

Via deze pagina bieden we de mogelijkheid om deze initiatieven voor te stellen. Bovendien willen we de projecten die hiervoor in aanmerking komen ook financieel ondersteunen (ondersteuning varieert tussen €25 en €150).

Welke projecten komen voor financiële ondersteuning in aanmerking? Enerzijds wordt onderscheid gemaakt tussen de inwoners of verenigingen die in Kampenhout een informatieve of educatieve activiteit willen opzetten ten voordele van een project in het Zuiden en anderzijds Kampenhoutenaren die in het Zuiden zijn geweest en daar een project willen ondersteunen.

In Kampenhout:

Steun aan educatieve en sensibiliserende activiteiten in Kampenhout ten voordele van een project in het Zuiden. 

Elke inwoner van Kampenhout kan een aanvraag indienen. Ook milieu-, cultuur-, jeugd- of sportverenigingen, scholen of losse initiatieven van burgers komen in aanmerking.

Aan welk soort projecten wordt gedacht:

 • Projecten waarbij het informatieve, educatieve en/of sensibiliserende karakter van een activiteit voorop staat
 • Het moeten 'open' activiteiten zijn, toegankelijk voor het publiek en een uitstraling hebben naar een doelgroep.
 • Louter fondsenwervende activiteiten worden uitgesloten

In het Zuiden:

Steun aan een project in het Zuiden voor een Kampenhoutenaar die langere tijd in het Zuiden heeft verbleven.

 • Iemand die een langere tijd in het Zuiden heeft verbleven kan hierop beroep doen (stagiair, coöperant, vrijwilliger). De toelage moet besteed worden aan het project waar men zich voor inzet, niet voor persoonlijke reis- en verblijfskosten.
  Indien de Zuid-ervaring op de een of andere manier zichtbaar wordt gemaakt, is dit een meerwaarde.

Wens je een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen?

Richt uw vraag aan de GROS. Motiveer uw vraag met een korte omschrijving van het project, hoe u het kent en wat uw plannen zijn. Vergeet zeker niet uw contactgegevens te vermelden. Twee maal per jaar zullen de aanvragen door een selectiecommissie behandeld worden. U zal hiervoor uitgenodigd worden om uw aanvraag voor te stellen. Hier kan u meer informatie vinden in verband met subsidieaanvragen

Overzicht 4de pijler initiatieven:

 • Plot-Form- bouw van een transitcentrum in Moshi, Tanzania : betrokkenheid van Saskia Aelen. 
  Meer info : saskia@plotform.eu
 • Muungano-Tanzania - aankopen van kledij, eten, leermateriaal voor de leerlingen van de basisschool Muungano : betrokkenheid van Hubert Gulinck. 
  Meer info : hgulinck@skynet.be
 • Bouw van een vrouwencentrum in Marokko olv De Bouworde vzw : betrokkenheid van Evelien en Margot Van Hecke. 
  Meer info : evelienvanhecke@hotmail.commargotvanhecke@hotmail.com