Subsidie aanvragen

Projecten van ontwikkelingssamenwerking waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn mogen een subsidieaanvraag indienen.

Richt uw aanvraag via het subsidieaanvraagformulier aan het Gemeentebestuur, dienst welzijn, Gemeentehuisstraat 16 – Kampenhout of welzijn@kampenhout.be voor 1 mei.

Motiveer uw vraag met een korte omschrijving van het project, hoe u het kent en wat uw plannen zijn. Vergeet zeker niet uw contactgegevens te vermelden.

U zal uitgenodigd worden op een GROS-vergadering om nadere toelichting te geven van de aanvraag.