Subsidie aanvragen

Projecten van ontwikkelingssamenwerking bij organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn

Zuid-projecten en activiteiten opgezet op eigen initiatief door Kampenhoutenaren

De 4de pijler is een verzamelnaam voor alle acties op vlak van ontwikkelingssamenwerking naast die van:

de overheid (1ste pijler)
de internationale organisaties (2de pijler)
de niet-gouvernementele organisaties (3de pijler)

We willen de projecten die hiervoor in aanmerking komen ook financieel ondersteunen (ondersteuning varieert tussen €25 en €150).

Bijvoorbeeld: Nadat u 6 maand als vrijwilliger hebt meegewerkt in een weeshuis in India, besluit u om dit project verder te steunen. U kunt best een financieel duwtje in de rug gebruiken. Of u was op rondreis in Afrika en eens terug wil u graag geld inzamelen voor een waterproject in Mali waar u uw schouders hebt onder gezet? 

Welke projecten komen voor financiële ondersteuning in aanmerking?

We maken een onderscheid tussen de inwoners of verenigingen die in Kampenhout een informatieve of educatieve activiteit willen opzetten ten voordele van een project in het Zuiden en tussen de Kampenhoutenaren die in het Zuiden zijn geweest en daar een project willen ondersteunen.

  • Steun aan educatieve en sensibiliserende activiteiten in Kampenhout ten voordele van een project in het Zuiden

Elke inwoner van Kampenhout kan een aanvraag indienen. Ook milieu-, cultuur-, jeugd- of sportverenigingen, scholen of losse initiatieven van burgers komen in aanmerking

Bijvoorbeeld:

Projecten waarbij het informatieve, educatieve en/of sensibiliserende karakter van een activiteit voorop staat

Het moeten 'open' activiteiten zijn, toegankelijk voor het publiek en een uitstraling hebben naar een doelgroep

Louter fondsenwervende activiteiten worden uitgesloten

  • Steun aan een project in het Zuiden voor een Kampenhoutenaar die langere tijd in het Zuiden heeft verbleven.

    Iemand die een langere tijd in het Zuiden heeft verbleven, kan hierop beroep doen (stagiair, coöperant, vrijwilliger). De aanvrager moet de toelage besteden aan het project waar hij/zij zich voor inzet, niet voor persoonlijke reis- en verblijfskosten.
    Als hij/zij de Zuid-ervaring op de een of andere manier zichtbaar maakt, is dit een meerwaarde.

Wenst u een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen?

Richt uw vraag aan de GROS. Motiveer uw vraag met een korte omschrijving van het project, hoe u het kent en wat uw plannen zijn. Vergeet zeker niet uw contactgegevens te vermelden. Twee maal per jaar zullen de aanvragen door een selectiecommissie behandeld worden. U zal hiervoor uitgenodigd worden om uw aanvraag voor te stellen.