Vrijwilliger van het jaar

In samenwerking met de welzijnsraad, seniorenraad en de andere adviesraden, gaat het gemeentebestuur jaarlijks op zoek naar inwoners die veel betekenen voor de Kampenhoutse
samenleving. Bij deze zoektocht naar multifunctionele kandidaten zijn het de inwoners van onze gemeente die personen of groepen, die zich belangeloos inzetten voor een vereniging, een project of een activiteit, mogen nomineren.

De nominaties voor de vrijwilliger van het jaar 2018 zijn ondertussen afgesloten. 

Voorwaarden

Met de uitreiking van de “Vrijwilliger van het jaar” wenst het gemeentebestuur vrijwilligers in de gemeente Kampenhout te ondersteunen.

De jury beoordeelt de inzendingen op basis van volgende criteria:

- de vrijwilliger is woonachtig in de gemeente Kampenhout

- verricht de vrijwilligersactiviteiten voor een Kampenhoutse vereniging of instelling;

- het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie

- het werk dient zeer regelmatig (wekelijks, maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar te worden uitgevoerd of een groot aantal uren in een korte tijd

- doet vrijwilligers werk in een niet-commerciële organisatie of een project van een niet-commerciële organisatie(s)

- het gaat om taken die vrijwilliger alleen doet of in organisatieverband doet voor een of meer personen met wie er geen privé- , politiek- of familieverband is

- de hoeveelheid nominatieformulieren heeft geen invloed op de prestatie van de vrijwilliger voor de beoordeling van de jury

Laureaten:

  • 2011: Edward Cockaerts & Maria Vandermeiren
  • 2012: Staf Claes (+)
  • 2013: Johnny Aerts
  • 2014: Boudewijn Poffé
  • 2015: Jeugdhuis Tonzent
  • 2016: Vrijwilligers van WZC Molenstee
  • 2017: Jozef Kempeneers