Verwarmingstoelage

Wat?

Als je jouw gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die je daarvoor betaald hebt. Per jaar wordt er max. 1.500 liter gesubsidieerd.

Voor wie?

 • Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
 • Cat. 3: personen met schuldoverlast

Wanneer aanvragen?

Je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dat tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout.

Indien je een verwarmingstoelage wenst aan te vragen, neem dan contact op met OCMW Kampenhout: 016 31 43 10 of socialedienst@ocmw-kampenhout.be.

Wat meebrengen naar de zitdag?

 • leveringsfactuur: indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft;
 • je identiteitskaart

+ voor categorie 3:

 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Om na te gaan of je aan de gestelde inkomensgrenzen voldoet, zal het OCMW jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.

Data

Je kan een afspraak maken bij het team Sociale zaken om jouw aanvraag in orde te brengen op:

 • woensdag 30 november 2022: van 14 tot 16 uur
 • dinsdag 13 december 2022: van 16 tot 18 uur
 • woensdag 4 januari 2023: van 14 tot 16 uur
 • dinsdag 17 januari 2023: van 17 tot 19 uur
 • maandag 6 februari 2023: van 14 tot 16 uur
 • dinsdag 21 februari 2023: van 17 tot 19 uur

Deel deze pagina