Uittreksel uit de erkenningsakte

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Je kan hiervan een eensluidend verklaard afschrift (volledige kopie) of een uittreksel aanvragen. Een uittreksel van een erkenningsakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum.

Hoe aanvragen?

Een verkort uittreksel van de erkenningsakte kan door iedereen worden aangevraagd.

 Een afschrift kan aangevraagd worden door:

  • Personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
  • De echtgenoot of echtgenote, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).
  • andere personen na toelating van de familierechtbank (voor akten jonger dan 100 jaar).

U vraagt het uittreksel aan bij de dienst burgerlijke stand.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart

Oude documenten

U kunt zelf opzoekingen in het kader van genealogisch onderzoek doen voor de gegevens/akten van meer dan 100 jaar oud in Villa Lucie. Maak hiervoor een afspraak met heemkring Campenholt.

Voor gegevens uit de burgerlijke stand minder dan 100 jaar oud moet u een toelating van de voorzitter rechtbank van eerste aanleg te Brussel voorleggen.

Voor Kampenhout richt u de aanvraag voor toelating aan:
Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

Deze opzoekingen doet de gemeente zelf. Als een exacte datum of periode opgegeven wordt, is de opzoeking gratis. Andere opzoekingen zijn betalend aan 30 euro/uur met een minimum van 30 euro.

Deel deze pagina