Trage wegen

In Kampenhout zijn nog veel trage wegen en kerkpaden. Omdat deze paden niet door iedereen even goed gekend zijn, werkten we in 2007 samen met de vzw Trage Wegen om een eerste deel trage wegen in kaart te brengen. Die wegen werden geherwaardeerd en kregen een naam én een passend tragewegennaambordje. Kampenhout bezit nu maar liefst 83 kilometer geherwaardeerde trage wegen! 

Het lokaal bestuur dook in de archieven. Men koos vaak de oude naam uit de 'Atlas der Buurtwegen', maar soms ook voor een verwijzing naar historische anekdotes. Weetjes, plaatselijke (familie)namen of agrarische gebruiken stonden centraal. 

Vijf deelgebieden zijn geïnventariseerd en deze wegen zijn voorzien van een naambordje met tragewegenlogo. Onderaan deze pagina kan je het tragewegenplan van Kampenhout downloaden. Opgelet: dit is een eerdere inventarisatiekaart waarbij nog niet van iedere weg het juridische statuut werd afgetoetst. De situatie ter plaatse kan dus afwijken van wat op deze kaart wordt weergegeven.

Nieuw tragewegenplan

De werkgroep trage wegen startte in 2021 met de opmaak van een nieuw tragewegenplan. Die werkgroep geeft advies, inventariseert en evalueert de bestaande voet- en landwegen, samen met geïnteresseerde inwoners en verenigingen.

Na verschillende fases waarbij we ook onze inwoners raadpleegden, keurde de gemeenteraad op 15 september 2022 het nieuwe tragewegenplan goed. Alle documenten kan je onderaan deze pagina downloaden.

Deel deze pagina