Trage wegen

In Kampenhout zijn nog veel trage wegen en kerkpaden. Omdat deze paden niet door iedereen even goed gekend zijn, werkte de gemeente in 2007 samen met de vzw Trage Wegen om een eerste deel trage wegen in kaart te brengen. Deze wegen werden geherwaardeerd en kregen een naam én een passend tragewegennaambordje. Kampenhout bezit nu maar liefst 83 kilometer geherwaardeerde trage wegen! 

Het gemeentebestuur dook in de archieven. Men koos vaak de oude naam uit de "Atlas der Buurtwegen", maar soms koos men ook voor een verwijzing naar historische anekdotes. Weetjes, plaatselijke (familie)namen of agrarische gebruiken stonden centraal. 

Vijf deelgebieden zijn geïnventariseerd en deze wegen zijn voorzien van een naambordje met trage-wegenlogo. Op een speciaal hiervoor ontworpen kaartje vindt u deze wegen met hun 'nieuwe' historische naam terug.

Deze kaartjes zijn te koop aan 1 euro per stuk op het gemeentehuis, in de bibliotheek en Villa Lucie tijdens de openingsuren.

Je kan hieronder het trage wegenplan van Kampenhout downloaden.

Opmerking: We werken momenteel aan de opmaak van een nieuw trage wegenplan. De kaart die we nu beschikbaar stellen is een eerdere inventarisatiekaart waarbij nog niet van iedere weg het juridische statuut werd afgetoetst. De situatie ter plaatse kan dus afwijken van wat op deze kaart wordt weergegeven.