Subsidies voor socio-culturele verenigingen

Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende Kampenhoutse socio-culturele verenigingen door middel van gemeentelijke subsidies.

Voor wie ?

Deze subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door erkende socio-culturele verenigingen.

Voorwaarden

De socio-culturele verenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle voorwaarden kunt u terugvinden in het reglement "subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen".

Hoe aanvragen ?

De socio-culturele verenigingen die een subsidie aanvragen, moeten de aanvraagformulieren voor 1 maart van het betrokken jaar volledig ingevuld en ondertekend indienen bij de dienst cultuur. Het is enkel op basis van deze formulieren dat de subsidie kan bepaald worden. Elke activiteit moet gestaafd te zijn met een bewijsstuk.

Deel deze pagina