Seniorenbehoefteonderzoek

Als gemeentelijke seniorenadviesraad is het onze taak om de spreekbuis te zijn tussen de Kampenhoutse 65-plussers en het gemeentebestuur.

Om te weten wat er op dit ogenblik leeft bij de Kampenhoutse senioren, zetten we opnieuw een groot “seniorenbehoeftenonderzoek” op. We rekenen daarvoor op een talrijke medewerking van de senioren van onze gemeente.

Het invullen van deze vragenlijst zal slechts enkele minuten van uw tijd vragen. 
Wij garanderen dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden. De resultaten maken we achteraf kenbaar via verschillende kanalen.

En wat gaat er daarna mee gebeuren, zult u zich afvragen?

Aan de hand van de resultaten zal Senioka het nieuwe gemeentebestuur adviseren bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2019-2023, meer bepaald bij het thema “seniorenwerking”.

Daarna is het uw en onze taak om op te volgen in welke mate de nieuwe bestuursploeg rekening houdt met of werk maakt van de bekommernissen, suggesties en ideeën van de Kampenhoutse senioren.

Daarom: neem zeker deel aan het ‘Seniorenbehoeftenonderzoek 2018’, wij rekenen op u!

Een papieren versie kunt u reeds aanvragen bij welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 30.

Meer weten over de seniorenraad: senioka@kampenhout.be