Seniorenbehoefteonderzoek

Als gemeentelijke seniorenadviesraad is het onze taak om de spreekbuis te zijn tussen de Kampenhoutse 65-plussers en het gemeentebestuur.

Om te weten wat er op dit ogenblik leeft bij de Kampenhoutse senioren, heeft Senioka opnieuw een groot “seniorenbehoeftenonderzoek” gedaan. We konden rekenen op een talrijke medewerking van de senioren van onze gemeente. De resultaten leest u hieronder in de bijlage.

En wat gaat er dan met die gegevens gebeuren, vraagt u zich af?

Senioka zal het gemeentebestuur adviseren bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2019-2023, meer bepaald bij het thema “seniorenwerking”.

Daarna is het uw en onze taak om op te volgen in welke mate de nieuwe bestuursploeg rekening houdt met of werk maakt van de bekommernissen, suggesties en ideeën van de Kampenhoutse senioren.

Meer weten over de seniorenraad: senioka@kampenhout.be