Seniorenbehoefteonderzoek

Als gemeentelijke seniorenadviesraad is het onze taak om de spreekbuis te zijn tussen de Kampenhoutse 65-plussers en het gemeentebestuur.

Om te weten wat er op dit ogenblik leeft bij de Kampenhoutse senioren, heeft Senioka opnieuw een groot “seniorenbehoeftenonderzoek” gedaan. We konden rekenen op een talrijke medewerking van de senioren van onze gemeente.

Senioka is van mening dat volgende zes thema’s de Kampenhoutse senior het meest nauw aan het hart liggen: wonen, buurt en buren, mobiliteit, vrije tijd, denken aan de toekomst en het OCMW.
Maar omdat de ervaringen met en de suggesties over deze thema’s niet bij alle senioren dezelfde zijn, heeft Senioka de resultaten opgesplitst in verschillende leeftijdsgroepen. Namelijk de 65 tot 69-jarigen, de 70 tot 79-jarigen, de 80 tot 89-jarigen en de 90+ers.

Daaruit heeft Senioka besluiten kunnen trekken en beleidsadviezen naar ons gemeentebestuur opgesteld. 

De resultaten leest u hieronder in de bijlage.

Daarna is het uw en onze taak om op te volgen in welke mate de nieuwe bestuursploeg rekening houdt met of werk maakt van de bekommernissen, suggesties en ideeën van de Kampenhoutse senioren.

Meer weten over de seniorenraad: senioka@kampenhout.be

 

Deel deze pagina