Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen?

Erkend vluchteling of staatloos

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij uw gemeentebestuur te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunt u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden en welke documenten u moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet:

 • stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
 • of stuurt u een brief naar:

  FOD Buitenlandse Zaken
  Directie Reis- en identiteitsdocumenten
  dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel

In de e-mail of op de brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam en voornamen
 • uw geboorteplaats
 • uw nationaliteit
 • een kopie van uw verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) in te dienen.

Kostprijs

Reispaspoort en reisdocument volwassenen:

 • Normale procedure (aflevering na 6 werkdagen - afhankelijk van levering koerier): 84 euro
 • Spoedprocedure (aflevering na 24 uur): 260 euro
 • Superdringende procedure (aflevering na 4,5 uur in Brussel): 320 euro

Reispaspoort en reisdocument kinderen jonger dan 18 jaar:

 • Normale procedure (aflevering na 6 werkdagen - afhankelijk van levering koerier): 54 euro
 • Spoedprocedure (aflevering na 24 uur): 230 euro
 • Superdringende procedure (aflevering na 4,5 uur in Brussel): 290 euro

Pasfoto's maken in het gemeentehuis

Als u een pasfoto nodig heeft, kan u die ook in het gemeentehuis laten maken in de pasfotocabine. Stap voor stap toont de machine wat u moet doen om pasfoto's te krijgen. De cabine beschikt over automatische correctiesoftware die ervoor zorgt dat de foto's aan de normen voldoen. Voor 7 euro krijgt u 6 pasfoto's.

Wat meebrengen?

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • Uw identiteitskaart
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • Uw oud paspoort (als u er een heeft) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Deel deze pagina