Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: jouw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied jouw woning ligt en welke maatregelen je moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je meer informatie over deze keuring, onder meer ook veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

Voorwaarden

Je moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op jouw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe aanvragen?

 • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn in jouw gemeente op bij jouw rioolbeheerder.
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijg je een keuringsattest.

Kostprijs

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met jouw rioolbeheerder voor meer informatie over wie de keuring kan uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.

Deel deze pagina