Attest van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Hoe aanvragen ?

Naargelang uw situatie kunt u het attest van leven:

  • heel eenvoudig HIER rechtstreeks online aanvragen met uw eID. U hebt hiervoor een kaartlezer of de app' Itsme' nodig. 
  • Of u kan het opvragen bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak via bevolking@kampenhout.be of 016 65 99 41.
  • Of u kan het aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen?

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.