Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kun je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kunt een wilsverklaring opstellen als u meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
 • Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:
  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Hoe aanvragen ?

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de Burgerlijke Stand. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring verklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wilt, kun je de wilsverklaring ook laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen