Leden van de GROS

Volgende organisaties hebben een afgevaardigde in de GROS.:

De GROS wil een zo ruim mogelijke groep mensen van Kampenhout die op de een of andere manier met het Zuiden of met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, samenbrengen.

Wilt u zelf graag deel uitmaken van de GROS? Neem dan contact op met de voorzitter.

11.11.11

Elk jaar is er in de sporthal van Kampenhout een bruisend 11.11.11.-weekend, meestal het eerste weekend van november. Uit solidariteit met het Zuiden en met vele honderden samen fietsen, quizzen, wandelen, lachen en genieten we! Het jeugdhuis Tonzent organiseert ook al enkele jaren een comedy-avond.

De opbrengst van deze activiteiten gaat naar 11.11.11, een koepel die 70 organisaties en 341 vrijwilligerscomités bundelt die zich allemaal inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.

www.11Kampenhout.be
www.11.be
11.11.11@kampenhout.be

 

Learn and grow - Mdzangwini project in Swaziland

Buurtwerking voor kwetsbare en weeskinderen in Swaziland, opgericht door Unicef en erkend door Microprojects Europa/Azië. Een beproefde en innovatieve oplossing om deze doelgroep in vertrouwde omgeving te laten opgroeien. Er wordt o.a. geïnvesteerd in een scholenproject (Mdzangwini NCP - kleuterschool, Fonteyn lagere school, Hlobane lagere school). Er worden eveneens kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs (6-7 jaren) en het middelbaar onderwijs (6 jaren), inclusief een jong volwassen dame, gesteund.

Greet Paeps, ex-inwoonster van Kampenhout, steunt en volgt samen met broer Marc ter plaatse op.

www.learnandgrow.org 
annypaeps@yahoo.com
016 65 19 69

 

Gamrupa Europe – Belgium

Gamrupa staat voor Gambian Rural Poor Association

Gambia is een klein land, dat als een enclave in Senegal ligt. De mensen zijn er arm naar onze maatstaven. Ze zijn zich bewust dat zij zelf moeten zorgen voor hun ontplooiing en deze van hun kinderen maar dat ze daarvoor hulp nodig hebben. Daarvoor werd Gamrupa Europe opgericht om samen met onze zusterorganisatie Gamrupa The Gambia kansen en mogelijkheden te scheppen voor hen.

Wij ondersteunen er kleinschalige projecten zoals: schooltuinen, kinderen naar school, watervoorziening, aanvoer van hulpgoederen, medische post, opzetten van een onderling ziekenfonds en nu bouw van kraamkamers.
Voor alles is geld onontbeerlijk en POOR staat niet voor niets in de naam van de organisatie.

Bestuursleden gaan minstens 1x per jaar naar Gambia om te kijken hoe alles reilt en zeilt. Dat zijn echte werkbezoeken. Er wordt vergaderd met het bestuur ter plaatse en met de hoofdvrouwen van de families. Er is overleg met overheden en andere personen of groeperingen.

www.gamrupa.org
marcel.simons@gamrupa.org 
0485 58 20 08

 

 

Broederlijk Delen wil de wereld veranderen. Naar een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, waar mensen een stem hebben waar naar geluisterd wordt en waar iedereen zich veilig voelt. Een wereld waarin iedereen wil leven en waar nog lang geleefd kan worden. Een wereld zonder ongelijkheid.

Dat gaat natuurlijk niet op 123, maar we geloven dat elke stap vooruit er toe doet. Daarom ondersteunen we lokale initiatieven in 13 landen in Afrika en Latijns Amerika, maar ook Israël en Palestina. Lokale initiatieven omdat we geloven dat de mensen zelf het best weten hoe ze de dingen kunnen aanpakken. Dat moeten wij hen niet gaan vertellen. Maar ze kunnen wel onze steun gebruiken.

Ons werk stopt niet in het Zuiden. Om structurele ongelijkheid aan te pakken hebben we een goed en eerlijk beleid nodig. We spreken beleidsmakers aan, omdat zij dingen in gang kunnen zetten. En om duidelijk te maken dat wij hierin niet alleen staan, informeren en sensibiliseren we burgers, kinderen, jongeren en andere organisaties. En dat doen we samen met 27.000 vrijwilligers en schenkers. Tot iedereen mee is.

www.broederlijkdelen.be
anje.snauwaert@kampenhout.be 

 

Okwagaanana 

of mekaar ontmoeten. 

Okwagaanana is een project over ‘samenwerkingsontwikkeling’. Je leest het goed: samen-ontwikkelen.

We starten niet zelf projecten op maar ondersteunen drie lokale initiatieven. Kidiki-School (lager + secundair), de ‘development’ groepen KyebajjaTobona en Kidiki Tweyambe en een beroepsopleiding centrum VTC of Vocational Training Centre.

“Een wonder oplossing bestaat niet, maar kleine stapjes kunnen en zullen veel veranderen”, zijn de woorden van onze lokale vertegenwoordiger Stephen.

Onze focus ligt op overleggen, verzamelen van informatie, zoeken naar antwoorden op de vele uitdagingen, evalueren. We zoeken en bespreken samen hoe de toekomstplannen vorm te geven. We gaan samen op zoek naar broodnodige financiële ondersteuning. Vooruitgang, duurzaamheid, schaalbaarheid, alles conform de lokale noden zijn hun en onze hoofdbekommernis.

Meer info : www.okwagaanana.be

 
 

Shangrila Home – Nepal

Shangrila Home is een Vlaams project in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.

Vandaag wonen al meer dan 80 kinderen in het opvangtehuis Shangrila Home. Het project voorziet voor hen in een permanente thuis tot zij op eigen benen kunnen staan of tot zij terug kunnen opgenomen worden door hun familie.

Er zijn in Nepal ook heel veel kansarme kinderen die wel een liefdevolle thuis hebben. Zij hebben nog 1 of beide ouders en er wordt voor hen gezorgd. Zij zouden zonder problemen in die thuissituatie kunnen blijven als ze de kans zouden krijgen om naar school te gaan. Daarom heeft Shangrila Home ook een tweede, 'externe schoolsponsoring'project.

Tenslotte is er ook het YRP (Youth Rehabilitation Program), een doorgangshuis dat oudere straatkinderen een tweede kans biedt d.m.v tijdelijk onderdak en een beroepsopleiding. Hierin wonen twintig jongeren tussen de 15 en 20 jaar, onder begeleiding van twee Nepalese sociaal werkers.

Stef “Wolf” Wolput, een alpinist uit Kampenhout, leerde Shangrila Home kennen tijdens de grote aardbeving in Nepal in 2015. Hij reist regelmatig naar Nepal om te klimmen en gaat dan altijd langs in het tehuis. In 2018 zamelde hij via zijn initiatief “Everybody’s Everest” meer dan 35.000 euro in met de hulp van Don Bosco Haacht en het gemeentebestuur van Kampenhout. Verder reist hij het land rond om via lezingen en andere initiatieven de organisatie financieel te steunen. Sinds 2019 vertegenwoordigt zijn partner Katrien de organisatie in het GROS.

www.shangrilahome.be

climbeverest.jimdo.com

wolf.wolput@proximus.be