Kunstroute 2019: Heemkring Campenholt

Ons verhaal

De Heemkring Campenholt heeft als doel het bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die onze gemeente of streek bewonen of bewoond hebben, alsook de opgedane kennis op vlak van geschiedenis, volkskunde en oudheden te bevorderen en te verspreiden, en streeft naar het behoud en het herstel van het lokale onroerend patrimonium.

Om deze intentie te bevorderen organiseert de Heemkring Campenholt heel wat activiteiten, zoals lezingen, tentoonstellingen, uitstappen, ... Hierbij streeft de heemkring ernaar om een belangrijke rol te spelen als informatieverstrekker naar onze jongeren toe en zeker naar alle Kampenhoutse scholen in het bijzonder. Daarnaast nemen wij deel aan tal van vormingsactiviteiten.

Op zondag 5 mei (van 10u30 tot 18 u) kan je ons bezoeken op de tentoonstelling met als thema ‘110 jaar Sint-Jozefkerk en zijn bedienaars, bekeken door de ogen van Zuster Magdalena’.

Locatie

Deze tentoonstelling vindt plaats in de Sint-Jozefkerk te Relst. 

Wanneer

Zondag 5 mei van 10.30 uur tot 18 uur

Maandag 6 mei van 13 uur tot 16 uur.

Deel deze pagina