Kinderburgemeester en kindergemeenteraad

Ieder jaar tijdens de Parkfeesten in Relst (juli) mogen jongens en meisjes meedingen naar de titel ‘kinderburgemeester van Kampenhout’.

Tijdens deze verkiezing wisselen denkvragen en praktische proeven elkaar af. De kinderburgemeester wordt tijdens zijn/haar ambtstermijn uitgenodigd op tal van plechtigheden, o.a. de jaarlijkse opening van de kermis in mei. Je krijgt ook de kans om een dag "stage" te lopen bij de echte burgemeester. 

Iedereen die deelneemt aan deze verkiezing, mag in het najaar mee zetelen in de Kindergemeenteraad. Hier krijgen de kinderen de kans om hun stem te laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen over wat er leeft binnen onze gemeente.

Kindergemeenteraad 2021-2022

Kinderburgemeester Laura Swinnen
Kinderschepenen

Fien Vanhoof (Eerste kinderschepen)

Emma Taes

Tom Boni

Ziva Watzeels

Amber Stroeykens-Verhulst

 Kindergemeenteraadsleden

Anouk Fransen

Elisiana Elsen

Felien Laermans

Francois Gevaert

Hanne Jacobs

Jana Weymeers

Kaat Godts

Lauren Michiels

Lex Vijverman

Lili Vanhove

Loewie Taes

Rikki Debacker

Sofia Vande Velde