Kinderburgemeester en kindergemeenteraad

Ieder jaar tijdens de Parkfeesten in Relst (juli) mogen jongens en meisjes meedingen naar de titel ‘kinderburgemeester van Kampenhout’.

Tijdens deze verkiezing wisselen denkvragen en praktische proeven elkaar af. De kinderburgemeester wordt tijdens zijn/haar ambtstermijn uitgenodigd op tal van plechtigheden, o.a. de jaarlijkse opening van de kermis in mei. Je krijgt ook de kans om een dag "stage" te lopen bij de echte burgemeester. 

Iedereen die deelneemt aan deze verkiezing, mag in het najaar alvast mee zetelen in de Kindergemeenteraad. Hier krijgen de kinderen de kans om hun stem te laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen over wat er leeft binnen onze gemeente.

De inschrijvingen voor de kindergemeenteraad zijn ondertussen afgesloten. Op zondag 7 juli tijdens de Parkfeesten in Relst zullen de leden van de kindergemeenteraad bekend gemaakt worden en komen we te weten wie zich tot kinderburgemeester van Kampenhout kroont.

Kindergemeenteraad 2018

Kinderburgemeester Fran Godts
Kinderschepenen

Tibe Boriau

Stan Coorevits

Mathijs Verhaert

Seppe Stroeykens

Anna-Lena Roelants

Sophie Boni

 Kindergemeenteraadsleden

Lieselotte Jonckers
Ella Van Dessel

Rune Godde

Pallieter Laeremans

Tuur Rubens

Daan Vanhoof

Lizelore Smets

Gerben Janssens

Lien Mostrey

Lennert Godde

Marieke Vanhoof

Eline Jonckers

Bram Jonckers

Mila Verreck