Kadastraal uittreksel

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens.
 • Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen.
 • De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:
  • zijn rechten;
  • zijn percelen;
  • de oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen;
  • de aard van het goed (huis, tuin, …) en het bouwjaar voor constructies.

Wilt u een kadastraal uittreksel aanvragen?

Dit kan op 3 manieren:

 • Online via MyMinFin:
  • Meld u aan via www.myminfin.be
  • Klik bij 'Mijn woning en mijn onroerende goederen' op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen
  • U betaalt meteen online (Bancontact). U ontvangt een bericht zodra uw uittreksel beschikbaar is in MyMinfin (bij ‘Mijn bestellingen’).
  • Meer info vind je HIER.
 • Een uittreksel op papier: meer info vind je HIER.
 • Je kan het kadastrale percelenplan raadplegen of afdrukken: meer info vind je HIER.

Gegevens van de eigenaar

In sommige gevallen vragen burgers wie de eigenaar is van een bepaald kadastraal perceel. Omwille van de GDPR-wetgeving kan het lokaal bestuur die gegevens niet meedelen. Indien u die gegevens wilt opvragen, moet u onderstaande stappen volgen.

Ik wil weten wie de eigenaar is van een onroerend goed (woning, bouwgrond, ...). Kan ik die gegevens opvragen bij de FOD Financiën?

Om als particulier de gegevens van de eigenaar(s) van een onroerend goed op te vragen bij de FOD Financiën kunt u:
 1. elektronischvia MyMinfin of op papier een kadastraal uittreksel aanvragen. Die aanvraag moet u kunnen motiveren met een legitieme reden. De mogelijke motieven (bijvoorbeeld problemen met een aanpalend onroerend goed of het opstellen van een stedenbouwkundig dossier) staan vermeld in artikel 36 van het Koninklijk Besluit van 30.07.2018. Gebruik voor commerciële-, politieke- of verkiezingsdoeleinden is in geen geval toegestaan. Een kadastraal uittreksel dat u via Myminfin aanvraagt voor een eigen goed is gratis.
 2. schriftelijk (per e-mail of op papier) een eigendomstitel aanvragen bij het Kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed. Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten: 
  • Een nauwkeurige/volledige identificatie van het onroerend goed (kadastrale beschrijving en adres).
  • De reden van uw aanvraag.

Het Kantoor Rechtszekerheid levert de eigendomstitel af tegen een kostprijs van 15 euro. Voor Kampenhout is dit het Kantoor Rechtszekerheid Vilvoorde. Alle contactgegevens vindt u HIER.

Hoe vind ik de eigenaar van het appartement boven/de bouwgrond/het huis naast mij in geval van problemen?

U kan in dat geval een kadastraal uittreksel aanvragen via Myminfin. Daarvoor gaat u als volgt tewerk: 
 1. Klik onder ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’ op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’.
 2. Vul de gevraagde gegevens aan en geef aan dat de aanvraag gaat over ‘De eigen goederen van de hierboven bepaalde persoon of organisatie’.
 3. Klik op ‘volgende stap’. 
 4. Selecteer ‘Probleem met een aanpalend goed’ als reden. 
 5. Selecteer ‘Mede-eigenaars in een appartementsgebouw’ of ‘Eigenaar(s) van een patrimoniaal perceel en eigenaars van de aanpalende percelen’ als product. 
 6. Selecteer de gewenste toestand en de taal van het document.
 7. Klik op ‘volgende stap’.
 8. Selecteer uw perceel op het plan.
 9. Klik op bevestigen en rond de bestelling af.
U kunt het kadastraal uittreksel ook op papier aanvragen. Geef ook in dat geval aan dat de aanvraag gaat over uw eigen goederen en geef ‘probleem met een aanpalend’ goed op als reden.

Hoe kan ik een eigendomstitel aanvragen?

Een eigendomstitel vraagt u schriftelijk (per e-mail of op papier) aan bij het Kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed. Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten: 

 • Een nauwkeurige/volledige identificatie van het onroerend goed (kadastrale beschrijving en adres).
 • De reden van uw aanvraag.
Het Kantoor Rechtszekerheid levert de eigendomstitel af tegen een kostprijs van €15.
De contactgegevens van het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid kunt u raadplegen in de kantorengids.
 1. Klik in het menu ‘Woning’ op ‘Eigendomsattest’.
 2. Kies dan voor ‘Afleveren van dertigjarige eigendomstitels inzake onroerende goederen’. 
 3. Klik op ‘ZOEKEN’. 
 4. Geef de naam of de postcode in van de gemeente waarin het goed ligt waarover u informatie wilt.
 5. Klik opnieuw op ‘ZOEKEN’. U krijgt alle informatie over het bevoegde kantoor.

Deel deze pagina