Investeringssubsidie aan erkende jeugd-, sport-, culturele verenigingen of parochiecomités

De gemeente Kampenhout wil inzetten op kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur en verleent hiervoor binnen de perken van de hiervoor voorziene kredieten investeringssubsidies aan erkende jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sportverenigingen of parochiecomités.

De subsidie kan verkregen worden voor allerhande werken aan de gebouwen/lokalen van de verenigingen. Gaande van nieuwbouwwerken, renovatie, aanbouw of verbouwingswerken.

De ingediende dossiers worden vanaf 1 september beoordeeld met het oog op het toekennen van subsidies in het daarop volgend budgetjaar. Een aanvraag dien je in via onderstaand online fomulier.

Het reglement kan je hieronder downloaden.

Deel deze pagina