Informatie over wegeniswerken, nutswerken en evenementen (GIPOD)

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) verzamelt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en kunnen eventuele conflicten tussen werken en manifestaties beter worden gedetecteerd. Al deze informatie kan je terugvinden op het stratenplan, dat je HIER kan terugvinden (zie ook afbeelding hieronder).

Je kan op het stratenplan de volgende lagen activeren:

Zo krijg je een overzicht van al de werken en manifestaties of evenementen op ons grondgebied. Wil je meer gedetailleerde informatie, dan kan je elke gebeurtenis afzonderlijk bekijken door erop te klikken.