Infoportieken

In Kampenhout staan er op zes plaatsen infoportieken.

  1. Hutstraat Relst - parking jeugdhuis Tonzent
  2. Gemeenteplein Kampenhout
  3. Torfbroeklaan Berg - parking school De Toverberg
  4. Kerkhoflaan Berg - kerkhof
  5. Bukenstraat Buken - kruispunt Leuvensesteenweg
  6. Neerstraat Nederokkerzeel - recyclagepark

Voor wie?

Elke vereniging van Kampenhout kan een aanvraag doen voor het gebruik van de infoportieken. Het gebruik is gratis, maar wordt enkel toegestaan voor activiteiten die georganiseerd worden op het grondgebied van Kampenhout.

Hoe aanvragen?

Online aanvragen

Kostprijs

Gratis

Reglement

Artikel 1: Op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde plaatsen in de Gemeente Kampenhout, worden infoportieken geplaatst voor het aankondigen van publiciteit met betrekking tot activiteiten van culturele, socio-culturele, sport en algemeen nut. De aanvragen dienen uit te gaan van clubs of verenigingen gevestigd te Kampenhout behoudens uitzonderingen goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 2: De clubs en/of verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de infoportieken.

Artikel 3: De aanvraag wordt minstens 6 weken voor de activiteit schriftelijk gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 4: De aanvragen zullen in volgorde van de postdatum (of bij afgifte op het gemeentehuis, de ontvangstdatum) behandeld worden.

Artikel 5: De vereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing over het al dan niet toelaten van de aanvraag.

Artikel 6: De aanvrager zorgt zelf voor de te plaatsen infoborden. Deze infoborden voorzien van de nodige tekst, hebben als afmetingen 2,44 m breedte x 0,60 m hoogte x 1 cm dikte.

Artikel 7: De infoborden worden ten minste 3 weken voor dat de activiteit zal plaatsvinden, afgeleverd bij de gemeentelijke Loods (Neerstraat 20, Kampenhout) en zullen er ten laatste de tweede week na de activiteit terug afgehaald worden, zoniet worden de borden eigendom van de gemeente.

Artikel 8: De infoborden worden door de technische dienst van de gemeente geplaatst, ten vroegste 3 weken voor de activiteit. De infoborden zullen de eerste week na het beëindigen van de activiteit worden weggenomen.

Artikel 9: De infoborden mogen geen reclame of sponsoring bevatten en zijn uitsluitend bedoeld voor het aankondigen van activiteiten.

Deel deze pagina