Ik heb een klacht

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet-)optreden van de diensten van lokaal bestuur Kampenhout. Een klacht moet concreet en specifiek zijn. Heb je een klacht, aarzel dan niet en breng ons op de hoogte! Wij behandelen jouw klacht in alle discretie.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op anonieme of vage klachten, klachten die het voorwerp van een gerechtelijke procedure zijn of die betrekking hebben op gebeurtenissen die meer dan zes maanden geleden plaatsvonden.

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van de dienstverlening van lokaal bestuur Kampenhout kan een klacht indienen. Het kan gaan om een inwoner, bezoeker, bedrijf, … 

Anonieme klachten en klachten in opdracht van een andere persoon behandelen we niet.

Ik dien een klacht in ...

Wat moet ik doen?

Vul het klachtenformulier op een van de volgende manieren in:

 • via het onderstaande online klachtenformulier. Dat wordt rechtstreeks aan de klachtencoördinator bezorgd;

 • via e-mail naar klachten@kampenhout.be;

 • via het papieren klachtenformulier. Dat is op de volgende plaatsen te verkrijgen:
  • onthaal gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout);
  • onthaal woonzorgcentrum Molenstee (Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout);
  • bij een medewerker van lokaal bestuur Kampenhout.
 • Je kan het klachtenformulier persoonlijk bezorgen of opsturen:

  Lokaal bestuur Kampenhout
  T.a.v. de klachtencoördinator
  Gemeentehuisstraat 16
  1910 Kampenhout

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Je ontvangt binnen 21 kalenderdagen een ontvangstbevestiging. We kijken eerst na of jouw klacht ontvankelijk is. Alle ontvankelijke klachten nemen we in behandeling.

Je krijgt binnen de 60 kalenderdagen* een antwoord.

* Wanneer de gegevens te vaag zijn of er bijkomend onderzoek nodig is, verlengen we de termijn. In dat geval brengen we je tussentijds op de hoogte over de stand van zaken.

Wat kan ik verwachten?

Lokaal bestuur Kampenhout neemt klachten ernstig en onderzoekt ze grondig. We streven ernaar om op elke klacht passend te reageren. Een klacht kan een goede aanleiding zijn om verder werk te maken van onze dienstverlening, eventueel een procedure te vereenvoudigen, …

Bescherming van de privacy

Jouw privacy wordt maximaal beschermd. We vragen wel om jouw naam te noteren, aangezien we geen anonieme klachten verwerken. Je kan de privacyverklaring van lokaal bestuur Kampenhout HIER nalezen.

Deel deze pagina