Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Aarzel niet, en breng ons op de hoogte! Wij behandelen uw klacht in alle discretie.

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van de dienstverlening van lokaal bestuur Kampenhout kan een klacht indienen. Het kan gaan om burgers, rechtspersonen zoals het bestuur van een instelling of directie van een bedrijf, bezoekers van het woonzorgcentrum, familieleden van bewoners van het wzc, ...

Anonieme klachten en klachten in opdracht van een andere persoon worden niet behandeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kan uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

 • Via onderstaand online klachtenformulier, dit wordt dan rechtstreeks aan de klachtenco√∂rdinator bezorgd.

 • Via e-mail naar: klachten@kampenhout.be.

 • Via het papieren klachtenformulier (te verkrijgen bij de dienst bevolking of aan het OCMW-onthaal). U kan het formulier afgeven aan één van de medewerkers of per post versturen naar:

  Lokaal bestuur Kampenhout
  College van burgemeester en schepenen
  Gemeentehuisstraat 16
  1910 Kampenhout

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht wordt een ontvangstmelding naar u verzonden. Hierbij zit een korte toelichting over de ontvankelijkheid van uw klacht en de verdere gang van zaken. Alle ontvankelijke klachten worden verder behandeld. Uw klacht wordt binnen een termijn van 35 werkdagen behandeld.