Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Aarzel niet, en breng ons op de hoogte!

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van de dienstverlening van de gemeente Kampenhout kan een klacht indienen. Het kan gaan om burgers, rechtspersonen zoals bestuur van een instelling of directie van een bedrijf, ... Anonieme klachten worden niet behandeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kan uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  • Via onderstaand online klachtenformulier, dit wordt dan rechtstreeks aan de klachtenco√∂rdinator bezorgd.

  • U kan uw klacht ook altijd via een brief of e-mail (klachten@kampenhout.be) kenbaar maken.

  • Via het klachtenformulier (te verkrijgen bij de dienst bevolking van de gemeente Kampenhout). U kan het formulier afgeven aan één van de medewerkers of per post versturen naar:

Gemeente Kampenhout
College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht wordt een ontvangstmelding naar u verzonden. Hierbij zit een korte toelichting over de ontvankelijkheid van uw klacht en de verdere gang van zaken. Alle ontvankelijke klachten worden verder behandeld. Uw klacht wordt binnen een termijn van 35 werkdagen behandeld.

E-loket