Huishoudhulp

Hebt u problemen om het dagelijkse huishouden op orde te krijgen? Doet u graag nog kleine afstofwerken maar heeft u hulp nodig bij het zwaardere werk? Dan helpt de dienst huishoudhulp van OCMW Kampenhout u graag uit de nood. Het is de klant die, op basis van zijn behoefte, de keuze maakt wat door de huishoudhulp gedaan wordt.

Onze medewerkers kunnen u helpen bij volgende taken:

  • Schoonmaken van de woning.
  • Poetsen van de ramen.
  • Bereiden van maaltijden.
  • Wassen/strijken van kledij.
  • Boodschappen doen.

De dienstverlening gebeurt per 3 of 4 uur per week of per twee weken. Naargelang de noodzaak en rekening houdend met de beschikbare uren. Het definitieve werkschema wordt opgesteld door de verantwoordelijke van de dienst huishoudhulp in overleg met de gebruiker.

Voor wie ?

Onze dienst is er vooral voor personen die door hun algemene toestand niet zelf kunnen instaan voor het huishouden: senioren, mensen met een beperking, chronisch zieken en kansarmen.

Voorwaarden

Iedereen kan een aanvraag indienen voor het verkrijgen van huishoudhulp met dienstencheques. Personen uit onze prioritaire doelgroep (zie ‘voor wie’) krijgen wel voorrang op onze wachtlijst. Zij kunnen ook niet langdurig op de wachtlijst geplaatst worden. Indien nodig wordt de dienstverlening aan andere klanten, behorende tot een andere doelgroep, teruggeschroefd of stopgezet.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag voor een huishoudhulp kan u doen door contact op te nemen met de maatschappelijk assistent ouderenzorg. Hij maakt een afspraak op kantoor of bij u thuis om alles administratief in orde te brengen.

Dienstencheques zelf moet u aanvragen via Sodexo, dit is een organisatie gesubsidieerd door de overheid. U kan zich inschrijven via de website www.dienstencheques-rva.be. Indien u wenst, kan de verantwoordelijke van de dienst huishoudhulp u hierbij helpen. De bestelde cheques worden na betaling met de post naar u verstuurd.

Kostprijs

De dienst huishoudhulp werkt met dienstencheques. U betaalt 1 dienstencheque van 9 euro per gepresteerd uur. Vergeet niet! U geniet van een belastingaftrek voor alle aangekochte dienstencheques.

Bovendien vragen wij een administratieve vergoeding van 5 euro per maand. Deze dekt o.a. vervoersonkosten, verwerkingskosten, verzekeringen, enzovoort.

Deel deze pagina