Overzicht werking G.R.O.S.

Hieronder kan u per jaar een overzicht vinden van de werking van G.R.O.S.: welke acties ondernomen werden, welke initiatieven steun kregen en wat er reed gerealiseerd werd.


2019

In de adviesgroep heeft oud-voorzitter Anje Snauwaert aanvaard om opnieuw voorzitter te worden van de GROS.

In 2019 verwelkomen we enkele nieuwe stemgerechtigde leden : Helga Kunert (Mdzangwini-project) en Katrien de Pillecyn (Everybody’s Everest). Freddy Colson heeft ontslag genomen als gecoöpteerd lid van de GROS.

De gemeente stelt in 2019 een budget van €10.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking, bij organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. 2.000 euro wordt besteed aan 4e pijlerprojecten en 8.000 euro aan overige projecten.

De GROS heeft vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11. Acción Ecológica, Ecuador, is een activistische organisatie die strijd tegen extractieve industriële activiteiten met een negatieve impact op mens en natuur. Ze werkt daarvoor vaak samen met inheemse groepen die in de nabijheid van die locaties leven waar de ontginning plaatsvindt. (€2.000)
 • Gamrupa Europe-Belgium, aankoop van gereedschap voor vaklieden. Als een student bewezen heeft zijn opleiding met een goed resultaat af te sluiten is hij klaar om naar de arbeidsmarkt te gaan. Hij kan kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan of in dienst te treden bij een baas. Daarvoor heeft hij gereedschap nodig. Om zeker te zijn dat hij zijn kansen volledig kan benutten willen wij hem tijdens zijn opleiding de kans bieden om zijn eigen gereedschap te verwerven. (€2.000)
 • MDZANGWINI project, bestendigen van het bestaande scholenproject (Mdzangwini NCP - kleuterschool, Fonteyn lagere school, Hlobane lagere school, Hlobane NCP, Fonteyn middelbaar school). In 2019 sponsoring van kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs (6-7 jaren) en het middelbaar onderwijs (6 jaren), ondersteuning werking NCP Mdzangwini. (€2.000)
 • Broederlijk Delen, COPAE - Steun aan rechtsverdediging ter verdediging van grondrechten van inheemse gemeenschappen in La Blanca, Colomba, Dept San Marcos, Guatemala. COPAE begeleidt de juridische verdediging van de lokale inheemse en boerengemeenschappen die slachtoffer zijn van criminalisering omdat ze opkomen voor de verdediging van hun gronden en hun natuurlijke hulpbronnen, nodig om aan landbouw te doen en in eigen voedsel en inkomen te voorzien COPAE dient samen met de gemeenschappen klachten in bij nationale en internationale instanties om respect te eisen voor de rechten van deze groepen. (€2.000)

In 2019 wordt een financiële steun toegekend aan volgende 4e-pijlerinitiatieven :

 • ‘Okwagaanana’ of ‘mekaar ontmoeten’ in Uganda, dorp Namwendwa: biedt ondersteuning zowel logistiek als financieel bij de bouw van een school. (€500)
 • Everybody’s Everest, Wolf goes Manaslu. Een klimexpeditie van 50 dagen met als sportief doel om als eerste Belgische non-valide klimmer de top te bereiken van een berg van 8156 m zonder zuurstof en dit ten voordele van de Vlaamse VZW Shangri La Home. (€500)
 • Dropping Hearts, DR Congo scholenproject voor gendergelijkheid en bescherming tegen klimaatsveranderingen, door onder meer degelijk sanitair te voorzien in de scholen, door daken te voorzien van goten en een opvangsysteem voor het water, en door bomen te kweken voor de herbebossing om verder overstromingen en erosies te voorkomen. (€500)
 • The Angkor Tree Project - Met het project EPPS - English in Public Primary Schools – wil men onderwijsprojecten in Cambodja ondersteunen, door middel van het verstrekken van Engelse taallessen aan kinderen en volwassen en het organiseren van lerarenopleidingen. (€250)
 • New Life - Project JNPF GROUP - Het project wil straatkinderen opvang en ondersteunen in Kongo – Kinshasa. Straatkinderen meer een structurele omgeving geven, door het bouwen/verbouwing weeshuis of verder lokaal huren voor primaire behoeften (voeding, opvang, opvoeding/educatie). (€250)

De GROS was aanwezig op de bio- en tuinmarkt, de jaarmarkt van september, het 11.11.11 Wereldfeest en de kerstmarkt.

2018

In de adviesgroep heeft de voorzitter Katleen Tesseur in december haar ontslag als voorzitter ingediend.

De gemeente stelt in 2018 een budget van €10.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking, bij organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. 1.000 euro wordt besteed aan 4e pijlerprojecten en 9.000 euro aan overige projecten.

De GROS heeft vijf projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • Mdzangwini Swaziland: verdere ondersteuning en uitbouw van het scholen-project (Mdzangwini NCP – kleuterschool, Fonteyn lagere school, Hlobane lagere school, Hlobane NCP, Fonteyn middelbare school). In 2018 sponsoring van kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs (6-7 jarigen) en het middelbaar onderwijs (6 jaren) (€ 2000)
 • Broederlijk Delen: inkomensverbetering van 7000 arme boerenfamilies in Kabalore en Kasese, Oeganda, KRC-Oeganda. Met de 12 partnerorganisaties van Broederlijk Delen wordt samen gewerkt aan verbetering van de rurale leefomstandigheden van de kleine boeren, verbetering van de productie, betere voedselzekerheid en beter inkomen door aangepaste landbouwtechnieken, algemene vorming en toegang tot vermarkting. (€ 2000)
 • Gamrupa: Wederopbouw gemeenschappelijke markt in Sifoe: de bestaande constructie van de markt is te klein, gevaarlijk en onhygiënisch. De nieuwe constructie zal een veiligere plaats bieden voor een dubbel aantal verkoopsters: overdekt, schaduw, frisser, hygiënisch, veilig voor dieren. (€ 2000)
 • 11.11.11: meer weten? www.11.be/watdoet111111 (€ 2000)
 • One Million Tree Project – Boomplantingsactie in een sterk bevolkt gebied in NO-Tanzania (West-Usambara gebergte), met als doel: sparen van resterende fragmenten regenwoud en productie (hout, vruchten, …) voor rurale bevolking en milieubeheer (o.m. erosiebestrijding). (€ 1000)

In 2018 wordt een financiële steun toegekend aan volgende 4e-pijlerinitiatieven :

 • The Angkor Tree Project : Ondersteunen van onderwijsprojecten in Cambodja, door middel van het verstrekken van Engelse taallessen aan kinderen en volwassenen, en door het organiseren van lerarenopleiding. (€ 500)
 • Okwagaana of ‘mekaar ontmoeten’ : in Uganda, dorp Namwendwa worden in drie lokaal opgerichte initiatieven ondersteuning geboden, zowel logistiek als financieel. (€ 500)

De filmavond ‘Morgen’ (Demain/Tomorrow) die de GROS organiseerde in de Glazen Zaal was een groot succes. Het thema sloot aan bij ‘Kleur mee de Toekomst’. De film handelt over de transitiebeweging die gaande is. De samenleving verandert, iedereen botst op grenzen waardoor men alternatieven moet zoeken. Met positieve en concrete initiatieven van burgers.

De GROS was aanwezig op de bio- en tuinmarkt, de jaarmarkt van september, het 11.11.11 Wereldfeest en de kerstmarkt.


2017

In de adviesgroep heeft de voorzitter Anje Snauwaert in februari haar ontslag als voorzitter ingediend. Ze blijft wel lid van de GROS. Ze wordt als voorzitter opgevolgd in december door Katleen Tesseur.

De gemeente stelt in 2017 een budget van €10.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11: steunt Solidaritas Perempuan (SP) in Indonesië, een organisatie die alle vormen van discriminatie van vrouwen bestrijdt door op te komen voor gelijke rechten, vooral op economisch, sociaal en cultureel vlak. (€ 2.250)
 • Broederlijk Delen: Steun voor ADIF (Association 'Sougi-Noma' pour le développement des initiatives femmes) voor versterking van de voedselsoevereiniteit, burgerrechten en emancipatie van rurale vrouwen in Bourzanga (Burkina Faso). (€ 2.250)
 • Gamrupa Health Care Fund: de uitbouw van een beroepsschool waar 10 tot 15 jongeren een opleiding tot elektricien kunnen volgen (Sifou - The Gambia). (€ 2.250)
 • Mdzangwini project: de verdere uitbreiding van het scholenproject: sponsoring van kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs (6-7 jaren) en het middelbaar onderwijs (6 jaren). (€ 2.250)

In 2017 wordt een financiële steun toegekend aan volgende 4e-pijlerinitiatieven:

 • Bouworde: inleefreis Indonesië (toelichting: Lisa Mark): Bouw van de tweede verdieping voor lagere school en renovatie andere lagere school in regio Baturraden. Er is ook vraag naar Engelse les dus de vrijwilligers zullen ook daar inspringen. (€ 250)
 • Suriname Zorgbureau Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs: Mw. Baidjnath Panday Annie (toelichting: Marleen Van De Wiele, uit name van Pater Jan Verboven): uitbouw van een "zorgbureau" om leerlingen met gedragsproblemen en leerstoornissen te ondersteunen. (€ 250)
 • The Angkor Tree Project: (toelichting: Marie Desmaele): Ondersteunen van onderwijsprojecten in Cambodja, door middel van het verstrekken van Engelse taallessen aan kinderen en volwassenen, en door het organiseren van lerarenopleiding. (€ 500)

De GROS was aanwezig op de bio- en tuinmarkt, de jaarmarkt van juni, het 11.11.11 Wereldfeest en de kerstmarkt.


2016

In de adviesgroep wordt Els Segers de nieuw afgevaardigde van de NVA in de GROS.

De gemeente stelt in 2016 een budget van €10.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft zeven projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11: Sawit Watch is een nationaal netwerk van boerenorganisaties en volksorganisaties die de palmoliesector in Indonesië monitoren. Ze hebben 2 belangrijke doelen: de strijd tegen de ontbossing en verlies van biodiversiteit aangaan + de omstandigheden op de bestaande plantages voor de arbeiders en eigenaars van kleine plantages te verbeteren. (€ 1.676)
 • Broederlijk Delen: steun voor de partnerorganisatie Consejo regional Indigena del Cauca - CRIC (Regionale Inheemse Raad van Cauca) in Colombia. CRIC is een regionale koepelorganisatie in Cauca die ongeveer 111 inheemse gemeenschappen verenigt. Tot de kerntaken van de organisatie behoren de vreedzame verdediging van het grondgebied en het uittekenen van eigen toekomstplannen via een politiek project, een sociocultureel project en een economisch project. (€ 1.676)
 • Gamrupa Health Care Fund: in 2016 wordt steun gevraagd voor de oprichting van een beroepsschool (metaal- en houtbewerking) + bouw van accommodatie voor verblijf van studenten voor Sifou - The Gambia. (€ 1.676)
 • Mdzangwini project: in 2016 wordt steun gevraagd voor de verdere uitbreiding van het scholenproject (kleuter- en lagere school) en de sponsoring van 90 kinderen. (€ 1.676)
 • Artsen zonder Vakantie: Ondersteuning van het project "Chirurgie en Ziekenhuishygiëne in het kader van de Moeder-Kindzorg in Muramvya, Burundi". Aanpak via on-the-job-training, een grote aandacht voor preventie, door adequaat chirurgisch ingrijpen en door het gebruik van het juiste materiaal. Anneke Luchie heeft al enkele malen als vroedvrouw gewerkt, oa. in Burundi. (500 euro)
 • Non Profit Belgium: Community Food Bank voor 9 dorpen in de regio Sitima in Malawi. Bouw van een centrale werkplaats met vergaderlokalen en één grote zaal voor vergaderingen met al de boeren uit de 9 dorpen, opslagplaatsen voor de 'Food bank' en alles voorzien van elektriciteit en water. (1676 euro)
 • Malagasy: educatieve koffer - De koffer van Fifaliana, een meisje uit Madagaskar, onthult zijn geheimen voor leerlingen uit het basisonderwijs. Aan de hand van foto's, weetjes en échte objecten uit Madagaskar die ze mogen aanraken en bekijken ontdekken zij de facetten van het leven in het zuiden, maar ook van diversiteit, armoede en het "anders zijn". (120 euro)
 • In 2016 werden geen 4e-pijleraanvragen ingediend.

De GROS was aanwezig op de bio- en tuinmarkt, de avondmarkt van september, het 11.11.11 Wereldfeest en de kerstmarkt.


 2015

In de adviesgroep hebben Erik Van Hecke, afgevaardigde van NVA en Kristien Hubrechts, afgevaardigde van GROEN hun ontslag ingediend.

De gemeente stelt in 2015 een budget van €10.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11: OAP Burundi wil via alfabetisering en vormingsactiviteiten de lokale bevolking in staat stellen een adviserende rol op te nemen t.a.v. het lokale beleid en/of zich kandidaat te stellen voor lokale functies of lokale mandaten. (€ 2.250)
 • Broederlijk Delen: CEDEP AYLLU-Peru legt zich toe op opleiding en vorming in het beheer van de natuurlijke hulpbronnen (water, erosie, bosbouw), maar ook op meer en beter agro-ecologische teelten (aardappelen, bonen, wortels, uien) en het vormen van bestuursleden en leid(st)ers van de boerengemeenschappen en andere organisaties. (€ 2.250)
 • Gamrupa Health Care Fund: in 2015 wordt steun gevraagd voor de uitbouw van een watervoorziening voor de kraamkamers en de medische post (o.a. grondboring en installatie zonnepanelen) voor Sifou - The Gambia. (€ 2.250)
 • Mdzangwini project: in 2015 wordt steun gevraagd voor een sensibiliseringsproject, uitbreiding van het scholenproject (kleuter- en lagere school) en de sponsoring van 90 kinderen. (€ 2.250)
 • In 2015 werden geen 4e-pijleraanvragen ingediend.

In februari zijn we geïnformeerd over de afgesloten Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert Kampenhout zich om de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. De GROS wil zich ten volle engageren om deze doelstelling te halen.

We hebben het subsidiereglement herwerkt zodat het voor nog meer mensen mogelijk wordt om een subsidieaanvraag bij de GROS in te dienen.

Op het einde van het werkjaar woedt de vluchtelingencrisis volop. Hoe werkt Kampenhout mee aan de opvang en integratie van vluchtelingen. De GROS dringt aan op een humane aanpak en vraagt aan Kampenhout om volop in te zetten op de opportuniteiten die zo'n crisis kan meebrengen.

De GROS was aanwezig op de bio- en tuinmarkt, de jaarmarkt van juni, het 11.11.11 Wereldfeest en de kerstmarkt.


2014

Inhoudelijk denken we verder na over nieuwe wegen die we als GROS in de toekomst kunnen bewandelen. 'Ontmoeting' tussen mensen uit verschillende culturen is heel belangrijk. Het is iets wat we moeten meenemen in alle activiteiten die onze leden opzetten. We waren aanwezig met een GROS-stand op de bio- en tuinmarkt. Op de avondmarkt van september hebben we onze aanwezigheid gekoppeld aan het promoten van streekeigen producten. Limburgse peren kregen een prominente plaats. Bij de actie naar aanleiding van de week van de Fair Trade was er een standje bij 4 Kampenhoutse buurtwinkels.

In de adviesgroep heeft Greet De Prins haar ontslag ingediend. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe vertegenwoordiger vanuit 11.11.11. Helga Kunert heeft haar opdracht als Fair Trade-trekker voor Kampenhout overgedragen aan Helena Molineaux.

De gemeente stelt in 2014 een budget van € 9.000 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft vijf projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • Broederlijk Delen: steun voor ADT/GERT in Senegal. Het project omhelst een erosiebestrijdingsproject dat de watertafel in het Plateau de Thiès terug op peil wil brengen en dat de strijd wil aangaan tegen de ravijnvorming in de vallei van de Grote Baobolong (zone de Prokhane). Anderzijds helpt het de kleine lokale boerenfamilies om hun voedselzekerheid veilig te stellen en hun gezinsinkomen te verhogen. (€ 2.015,10)
 • Artsen Zonder Vakantie is een Mechelse NGO die vrijwilligers uitzendt. Die vrijwilligers hebben een specifieke expertise (arts, chirurg, vroedvrouw, technicus,...) die ze enkele weken per jaar vrijwillig ten dienste stellen in op voorhand geselecteerde ziekenhuizen in Afrika. Het project dat gesteund wordt is een project rond ziekenhuishygiëne in Muramvya, Burundi. Anneke Luchie is inwoner van Kampenhout en heeft reeds enkele missies in Burundi achter de rug. Zij is vroedvrouw. (€ 1.773,00)
 • Mdzangwini: verdere ondersteuning en uitbouw van het Mdzangwini-project. In 2014 sponsoring van 82 kwetsbare en weeskinderen voor het lager onderwijs. (€ 1.667,70)
 • Gamrupa Health Care Fund: Vanuit Europa zal het meest essentiële instrumentarium en de inrichting van de kraamkamers van de gerenoveerde medische post te Sifoe per zeecontainer worden verstuurd. (€ 1.598,40)
 • 11.11.11: steun voor CooperAcción-Peru: dit is een Peruaanse ontwikkelingsorganisatie die samenwerkt met bevolkingsgroepen uit het kustgebied en het Andesgebergte (mijnbouwzones). CooperAcción neemt deel aan het debat over hervormingen van het wettelijk kader en het beleid in de sector van de extractieve industrieën. Ze verdedigt de rechten van hun doelgroepen en draagt bij tot ontwikkelingsinitiatieven in deze regio. (€ 1.945,80)

Volgend 4e-pijlerinitiatief (= Zuid-projecten en activiteiten opgezet op eigen initiatief door Kampenhoutenaren) werd in 2014 gesteund. Er werd een totaalbedrag van € 1.000 voorzien.

 • Muungano School-Tanzania: bouw en inrichting van sanitaire cabines bij de basisschool Muungano: betrokkenheid van Hubert Gulinck: € 1.000

2013

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van eind 2012 zijn een aantal wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de adviesgroep. Er is allereerst een nieuwe schepen voor ontwikkelingssamenwerking aangesteld: Marleen Van De Wiele. Peter Theuns wordt een nieuw gecoöpteerd lid, Jean-Pierre Dziergwa neemt ontslag uit de GROS. Enkele nieuwe afgevaardigden van politieke fracties nemen voortaan deel aan de vergaderingen.

Er wordt ook een nieuw dagelijks bestuur verkozen: Anje Snauwaert wordt opnieuw verkozen als voorzitter, Freddy Colson en Greet De Prins worden ondervoorzitter.

Inhoudelijk denken we na over nieuwe wegen die we als GROS in de toekomst kunnen bewandelen. Hoe kunnen we 'ontmoeting' tussen mensen uit verschillende culturen bewerkstelligen? Zijn er initiatieven gepland in de gemeente waar de GROS een meerwaarde kan bieden? De aanzet wordt in 2013 gegeven, de uitwerking volgt in 2014. Verder wordt aan het Fair Trade-traject getimmerd en waren we aanwezig met een GROS-stand op de jaarmarkt en op de bio- en tuinmarkt.

De gemeente stelt in 2013 een budget van €11.500 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11 Wereldfeest Kampenhout: de inwoners van Kampenhout sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Aan de hand van verschillende activiteiten komen ze in contact met het campagnethema van 11.11.11 in 2013. (€ 4 312,50)
 • Broederlijk Delen: steun voor FAPAD. Dit is een Oegandese koepelorganisatie die zich concentreert op de versterking van de civiele maatschappij in al zijn aspecten, door het ter beschikking stellen van de nodige informatie en opleidingen. (€ 2 875,00)
 • Gamrupa Europe: Bestaande en verlaten missieposten worden gerenoveerd door de plaatselijke bevolking en worden medische posten waar een verpleegster dagelijks aanwezig is. De bouw van een kraam'kliniek' dat de vijf omliggende dorpen kan bedienen. (€ 2 277,00)
 • Mdzangwini project: Steun bieden aan bestaande schoolprojecten, de verdere uitbreiding van het lager en secundair onderwijs Fonteyn school, bouw Hlobani lagere school. (€ 2 035,50)

Volgend 4e-pijlerinitiatief (= Zuid-projecten en activiteiten opgezet op eigen initiatief door Kampenhoutenaren) werd in 2013 gesteund. Er werd een totaalbedrag van €1.000 voorzien.

 • Muungano School-Tanzania: aankopen van kledij, eten, leermateriaal voor de leerlingen van de basisschool Muungano + de school heeft een langere termijnplan en is van plan om landbouwgrond te kopen om een school'boerderij' te starten waar de leerlingen een landbouwproject kunnen starten: betrokkenheid van Hubert Gulinck: € 1.000

2012

De GROS telt een nieuw lid: Freddy Colson. Zowel professioneel (eerste administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) als in zijn vrije tijd is Freddy actief bezig (geweest) met ontwikkelingssamenwerking. Aan het Fair Trade-traject wordt in 2012 verder getimmerd. We waren aanwezig met een GROS-stand op de jaarmarkt, de bio- en tuinmarkt en op de Afrika-dag. Het 4e pijlerinitiatief is gestart op 1 januari. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een memorandum opgesteld en aan de politieke partijen in Kampenhout bezorgd.

De gemeente stelt in 2012 een budget van €11.500 ter beschikking voor de subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking aan organisaties waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. De GROS heeft vijf projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienen.

 • 11.11.11 Wereldfeest Kampenhout: de inwoners van Kampenhout sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Aan de hand van verschillende activiteiten komen ze in contact met het campagnethema van 11.11.11 in 2012. (€ 3.117,96)
 • Broederlijk Delen: Acción Ecológica is een koepelorganisatie in Ecuador die samen met gelijkgestemde partners en met de lokale bevolking, acties voert rond een gezond milieu. Ze werken hiervoor rond drie thema's: olieontginning, mijnbouw en het vrijwaren van de voedselsoevereintiteit. (€ 2.834.51)
 • Gamrupa Europe: In samenwerking met de inwoners van Sifou de strijd tegen armoede te realiseren. Zorgen voor voldoende eten en drinken. Ondersteuning bieden in onderwijs en gezondheidszorg. Aanmaak van een educatieve koffer voor de basisschool. (€ 1.660,21)
 • Mdzangwini project: Steun bieden aan bestaande schoolprojecten, de uitbereiding van de Fonteyn school en bouw van een lager onderwijs. Organisatie van een tweede Afrika-dag in juni 2012. (€ 2.065,14)
 • Damiaan bouwkampen: De bouw van omheining rond het DA ziekenhuis (Netrakona Hospital) om gronderosie van omliggende vijver in te dammen. De omheining moet toelaten om de patiënten met besmettingsgevaar binnen te houden naast de beveiliging van de infrastructuur. (€ 1.822,18)

Sedert 1 januari steunt de gemeente ook 4e-pijlerinitiatieven: Zuid-projecten en activiteiten opgezet op eigen initiatief door Kampenhoutenaren. Er werd een totaalbedrag van €1.000 voorzien. In 2012 werden 3 projecten gesteund:

 • Plot-Form- bouw van een transitcentrum in Moshi, Tanzania: betrokkenheid van Saskia Aelen : €150
 • Muungano-Tanzania - aankopen van kledij, eten, leermateriaal voor de leerlingen van de basisschool Muungano: betrokkenheid van Hubert Gulinck: €500
 • Bouw van een vrouwencentrum in Marokko olv De Bouworde vzw: betrokkenheid van Evelien en Margot Van Hecke: €350

2011

De GROS telt twee nieuwe leden: het GAMRUPA-project en PLOT.Form. Fair Trade krijgt stilaan vorm in Kampenhout. Enkele leden waren aanwezig op de GROS-stand op de jaarmarkt en op de vrijwilligersbeurs. Ook op het 11.11.11 Wereldfeest hadden we een stand. De contouren zijn uitgetekend om 4e-pijlerinitiatieven in Kampenhout financieel te ondersteunen. Dit initiatief is gelanceerd en gaat echt van start op 1 januari 2012.

De GROS heeft voor 2011 vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienden.

Dit resulteert in volgende toegekende subsidies 2011:

 • 11.11.11 Wereldfeest Kampenhout: met het wereldfeest wil 11.11.11 Kampenhout de inwoners sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Aan de hand van verschillende activiteiten komen ze in contact met het campagnethema (Wij verbruiken, zij betalen de rekening) van 11.11.11. (€ 4.475,6)
 • Broederlijk Delen: steun aan ADISCO: ADISCO richt zich vooral tot de koffieboeren en artisanale handarbeid(st)ers die microhandeltjes opzetten. Steun aan rurale en tribale gemeenschappen op hun weg naar zelfontwikkeling in Burundi. (€ 2.410,8)
 • Damiaan bouwkampen: steun aan het project Talitha Kum Moba ('talitha kum betekend 'sta op ... en ga): de opvang- en behandelactiviteiten voor lepra en tbc zijn veel te beperkt langs het Tanganyka meer. Damiaan Bouwkampen gaat een gebouw renoveren voor het opstarten van een revalidatiecentrum voor lepra- & tbc patiënten. (€ 1.548,7)
 • Mdzangwini project: steun aan het Mdzangwini project. Met de opbrengsten wordt een lagere school met 3 klassen gebouwd en kunnen kwetsbare en weeskinderen naar school gaan in Swaziland.(€ 2.064,9)

2010

In 2010 was de GROS mee betrokken bij de organisatie van het Breugelmaal dat in Kampenhout naar aanleiding van de natuurramp in Haïti is opgezet. Enkele leden waren ook aanwezig op de GROS-stand op de jaarmarkt ter gelegenheid van de september-kermis én op de Welzijnsbeurs. Naast het jaarlijkse 11.11.11 Wereldfeest heeft ook het Mdzangwini-project zijn eerste Afrika-dag opgezet. Als GROS hebben we deze initiatieven mee ondersteund. Bovendien is het lange traject om van Kampenhout een Fair Trade gemeente te maken nieuw leven in geblazen.

De GROS heeft voor 2010 vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienden.

Dit resulteert in volgende toegekende subsidies 2010:

 • 11.11.11 Wereldfeest Kampenhout: met het wereldfeest wil 11.11.11 Kampenhout de inwoners sensibiliseren over de Noord-Zuid problematiek.
  Aan de hand van verschillende activiteiten komen ze in contact met het campagnethema (Afrika moet sneller vooruit) van 11.11.11. (€ 3.923)
 • Broederlijk Delen: PCC, koepel van inheemsen volkeren en boerengemeenschappen die front vormen tegen de klimaatwijzigingen in Bolivia: institutionele ondersteuning van de Boliviaanse klimaatcoalitie. (€ 1.961)
 • Damiaanactie: Opsporen van lepra en TBC in Bangladesh. (€ 1.308)
 • Mdzangwini project: Werking van een kleine lokale school, sponsoring schoolgeld en uniform, maaltijden, schoolgerief, opleiding lerares en loon. (€ 1.308)

2009

We hebben ons in 2009 vooral gebogen over de vernieuwde statuten van de GROS. Bovendien zijn in 2009 de eerste stappen gezet in het lange traject om van Kampenhout een Fair trade gemeente te maken. Enkele leden waren ook aanwezig op de GROS-stand op de jaarmarkt ter gelegenheid van de september-kermis.

De GROS heeft voor 2009 vijf projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienden.

Dit resulteert in volgende toegekende subsidies 2009:

 • Het 11.11.11 Wereldfeest in Kampenhout: met het wereldfeest wil 11.11.11 Kampenhout de inwoners sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Aan de hand van verschillende activiteiten komen ze in contact met het campagnethema (waardig werk) van 11.11.11. (€ 2.306)
 • Broederlijk Delen: De National Domestic Workers Movement is de 'Nationale Beweging van Huispersoneel' in India. NDWM telt meer dan twee miljoen leden en is actief in 23 Indiase staten. (€ 1.258)
 • Wereldsolidariteit: Voor betere gezondheidszorgen voor vrouwen en kinderen in de regio Savar te Bangladesh. (€ 1.048)
 • Damiaanactie: Opsporen van Lepra en TBC bij de Pygmeeën in het Ituriwoud in de Oost-Provincie van Congo: medicatie toedienen, opleidingen, labo materiaal, verzorgingsmateriaal en transportmiddelen. (€ 1.048)
 • Mdzangwini project: Werking van een kleine lokale school, sponsoring schoolgeld en uniform, maaltijden, schoolgerief, opleiding lerares en loon. (€ 840)

2008

We hebben ons in 2008 vooral gebogen over de opmaak van het nieuwe subsidiereglement en de daarmee gepaard gaande documenten (aanvraag en verslag). Enkele leden waren ook aanwezig op de GROS-stand op de jaarmarkt ter gelegenheid van de juni-kermis.

De GROS heeft voor 2008 vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienden:

 • Het 11.11.11-Wereldfeest: elk jaar, begin november, verschijnt de 11.11.11-campagne in het straatbeeld. De lokale 11.11.11 werkgroep versterkt deze oproep en maakt er in Kampenhout een groots gebeuren van met allerhande activiteiten, gaande van een free podium, een mountainbiketocht, een quiz,... enz. (1.500 euro)

 • Broederlijk Delen: met een project in Haïti waarbij de lokale partners strijden voor het behoud van de eigen voedselsoevereiniteit. (1.286 euro)

 • Damiaanactie Rwanda: de verdere uitbouw van medische hulpmiddelen voor de bestrijding van tbc, lepra en aids in Rwanda. (857 euro)

 • De kleine Maya: de bouw en afwerking van een technische school in Guatemala. (857 euro)

2007

Enkele leden waren aanwezig op de GROS-stand op de jaarmarkt ter gelegenheid van de juni-kermis. Een manier om onszelf en de leden wat meer bekendheid te geven. Tussendoor konden enkele organisaties zichzelf en hun werking voorstellen. Op het eind van het werkjaar bogen we ons over een onderzoek dat is gebeurd naar het lokale noord-zuidbeleid in de Vlaams-Brabantse gemeenten.

De GROS heeft in 2007 vier projecten geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze financiële én morele steun verdienden:

 • 11.11.11. Wereldfeest: Tijdens het weekend van 2, 3 en 4 november kreeg het Wereldfeest een nieuw elan, én een grootsere aanpak: naast de traditionele quiz, worden een mountainbike- en gezinsfietstocht ingericht, een free podium voor jongeren, een natuurwandeling, een wereldkeuken,... (1.350 euro)

 • Damiaanbouwkampen: Bernard Dehon, een GROS-lid, vertrok in juli 2007 op Damiaanbouwkamp naar India. De deelnemers betaalden zelf hun reis en verblijfskosten maar voor de bouwmaterialen werden sponsors gezocht. (1.050 euro)

 • Wereldsolidariteit: Ondersteuning van partners in Guinée (vakbonden & sociale voorzieningen & microkredieten). (1.050 euro)

 • Broederlijk Delen: Met 9 maanden droogte per jaar is Burkina Faso één van de droogste landen ter wereld, daarom wordt er het systeem van dijkjes aangeleerd die tijdens de weinige regenperiodes het water wat langer boven houden. Door kleinschalige projecten aan de plaatselijke bevolking aan te leren zoals bewaren en verwerken van voedsel, weten ze dat ze dit niet direct moeten verkopen aan lage prijzen. (1.050 euro)