Hartveilige gemeente

Hartveilig is een project van Rode Kruis dat de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking wil vergroten.

Omdat er in Kampenhout 5 automatische externe defibrillators (AED) zijn, waarvan 2 steeds publiek toegankelijk, en er actief gewerkt wordt aan sensibilisering (bv. AED-opleidingen), mag Kampenhout zich een hartveilige gemeente noemen.

Iedereen mag en kan een AED gebruiken. Elke persoon of vereniging die een evenement organiseert in onze gemeente, kan altijd een AED-toestel lenen om zo extra in te spelen op de veiligheid van het evenement. Het is een draagbaar toestel en heeft maar één of twee knoppen. Van zodra u het toestel aanzet, hoort u een stem die u doorheen het proces zal begeleiden.

Indien u het AED-toestel wil lenen bij de gemeente, dan kan dat door het 'aanvraagformulier AED uitlenen' in te vullen. Belangrijk: voor het uitlenen van het AED-toestel moet u een persoon vermelden die een AED-opleiding gevolgd heeft en dus vertrouwd is met het apparaat. Deze persoon moet in staat zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen, moet weten wanneer en hoe professionele hulp nodig is en kan de reanimatie toepassen.

AED-toestellen

In Kampenhout zijn er zes AED-toestellen. 

  1. Sporthal Kampenhout (gang kleedkamers, Zeypestraat 26, Kampenhout)
  2. Sporthal Berg (bureau zaalwachters, Torfbroeklaan 25, Kampenhout)
  3. Villa Lucie (Kerkstraat 34, Kampenhout) - uitleentoestel
  4. OCMW (inkomhal, Dorpsstraat 9, Kampenhout)
  5. Bankkantoor Argenta (Van Beethovenlaan 2, Kampenhout)
  6. Golf & Business Club Kampenhout (Wildersedreef 56, Kampenhout) (AED binnen, open van 6.30u tot 21.30u)

Bekijk ze op het stratenplan van Kampenhout.

Cursus: reanimeren en defibrilleren

De gemeente organiseert regelmatig cursussen reanimeren en defibrilleren. Elke cursus duurt drie uur en deelname is gratis. U leert er zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. U oefent hartmassages en mond-op-mondbeademing op een reanimatiepop. U leert de elektroden aanbrengen en de instructies van het AED-toestel volgen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat u moet doen als het slachtoffer bewusteloos is.

Elke deelnemer krijgt na afloop van de cursus een boekje mee naar huis om nog verder te oefenen. 

Deze cursussen vinden meestal plaats in de Glazen Zaal van het OCMW.