Gratis huisvuilzakken

Personen die aan incontinentie lijden, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten kunnen van OCMW Kampenhout gratis huisvuilzakken bekomen: twee rollen van tien grote huisvuilzakken of vier rollen van tien kleine huisvuilzakken per rechthebbende per kalenderjaar. De vuilzakken zijn af te halen bij het onthaal van team Sociale zaken (OCMW).

Voor wie?

De rechthebbenden zijn inwoners van de gemeente Kampenhout die aan incontinentie lijden, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten.

Het reglement is niet van toepassing op inwoners van de gemeente Kampenhout die in een woonzorgcentrum verblijven.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via een formulier en wordt ingediend bij het onthaal van team Sociale zaken van lokaal bestuur Kampenhout. De aanvraag bevat ook een recent doktersattest dat aantoont dat de aanvrager met incontinentie te maken heeft of dat de aanvrager stoma- of peritoneaal dialysepatiënt is.

De aanvraag dient jaarlijks te worden hernieuwd. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht.

Afhandeling

Na controle van het formulier en de voorwaarden, levert lokaal bestuur Kampenhout de gratis huisvuilzakken af tegen ontvangstbewijs.

Deel deze pagina