Gratis huisvuilzakken

Personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten kunnen van OCMW Kampenhout gratis huisvuilzakken bekomen: twee rollen van 10 grote huisvuilzakken (60 liter) of vier rollen van 10 kleine huisvuilzakken (30 liter) per rechthebbende per kalenderjaar. De vuilzakken zijn af te halen bij het OCMW-onthaal (elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00).

Voor wie ?

De rechthebbenden zijn inwoners van de gemeente Kampenhout die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten.

Het reglement is niet van toepassing op inwoners van de gemeente Kampenhout die in een woonzorgcentrum verblijven.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt via een formulier en wordt ingediend bij OCMW Kampenhout. De aanvraag bevat ook een recent doktersattest dat aantoont dat de aanvrager te maken heeft met incontinentie of dat de aanvrager stoma- of peritoneaal dialysepatiënt is.

Afhandeling

Na controle van het formulier en de voorwaarden, levert OCMW Kampenhout de gratis huisvuilzakken af tegen ontvangstbewijs.

De aanvraag dient jaarlijks te worden hernieuwd. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht.