Geoloket zonering- en uitvoeringsplannen

Deze plannen geven weer waar al dan niet openbare riolering ligt/gepland is.

In de toelichting vindt u meer uitleg over deze zoneringen en hoe het eigen rioleringsstelsel daarnaar moet worden ontworpen. Bijvoorbeeld of er al dan niet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) moet worden geplaatst.