Geoloket zonering- en uitvoeringsplannen

Deze plannen geven weer waar al dan niet openbare riolering ligt/gepland is.

In de toelichting vindt u meer uitleg over deze zoneringen en hoe het eigen rioleringsstelsel daarnaar moet worden ontworpen. Bijvoorbeeld of er al dan niet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) moet worden geplaatst.

Deel deze pagina