Gemeentelijke raad voor lokale economie (Ondernemend Kampenhout)

De Gemeentelijke raad voor lokale economie 'Ondernemend Kampenhout' is bevoegd om adviezen uit te brengen, voorstellen te doen en te overleggen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het beleid rond lokale economie. Daarnaast is deze raad een overkoepelende vereniging voor de lokale ondernemer.

'Ondernemend Kampenhout' streeft volgende vijf kernwaarden na:

  • Kernversterkend
  • Kruisbestuiving
  • Verbindend
  • Openheid
  • Duurzaamheid

Meer info: