Fietsoversteekplaatsen op gewestwegen

Hoe weet je als fietser of je bij het oversteken van een kruispunt voorrang hebt of niet?

  • Geen markeringen of signalisatie: de algemene regel van voorrang van rechts geldt.
  • Fietspadmarkering (onderbroken strepen aan weerskanten) en de fietsoversteekplaats is eventueel rood geverfd: fietser heeft voorrang.
  • Fietsgeleidingsmarkeringen (fietsicoontje en dunne blokmarkeringen) en de fietsoversteekplaats is zwart, met haaientanden of stopstreep: fietser heeft geen voorrang.

Er blijven hier en daar nog oversteekplaatsen zonder voorrang voor fietsers over die in het verleden toch rood geverfd zijn. Deze moeten nog aangepast worden zodat alle oversteekplaatsen uiteindelijk uniform zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt de rode kleur van fietspaden enkel nog om aan te duiden dat de fietsers voorrang hebben.

Wanneer krijgt een fietser op een kruispunt met een voorrangsweg voorrang en wanneer niet?

  • Als een fietser de voorrangsweg volgt (m.a.w. als het fietspad parallel naast de rijweg van de voorrangsweg ligt), krijgt zij/hij voorrang.
  • Als een fietser de voorrangsweg kruist, krijgt zij/hij geen voorrang op het kruisende verkeer.

Opmerking daarbij: op het overgrote deel van de oversteekplaatsen waar fietsers een voorrangsweg kruisen, hadden de fietsers voordien ook geen voorrang. Deze regel is dus niet nieuw, de bedoeling is vooral om de uitzonderingen aan te passen, zodat fietsers overal waar ze een voorrangsweg kruisen, voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg.

Wat als een oversteekplaats voor fietsers vlak naast een zebrapad ligt? Krijgen fietsers dan ook voorrang?

Voetgangers hebben volgens de wegcode altijd voorrang als ze over een zebrapad oversteken. Als er vlak naast het zebrapad een fietsoversteekplaats ligt, hangt het af van de rangorde van de weg of die fietsers daar ook voorrang krijgen. Als het fietspad deel uitmaakt van een voorrangsweg, krijgen ze voorrang (en zal het fietspad rood geverfd worden), als het fietspad een voorrangsweg dwarst, krijgen ze geen voorrang (en zal de fietsoversteekplaats zwart zijn en met markeringen voor fietsgeleiding aangeduid worden).

Dat voetgangers op een zebrapad wel voorrang hebben en fietsers niet, zelfs als de fietsoversteekplaats vlak naast het zebrapad ligt, is ergens logisch. Fietsers verplaatsen zich immers sneller dan voetgangers, waardoor het risico op automobilisten die verrast worden door een fietser aanzienlijk groter is (dan dat die automobilisten verrast worden door voetgangers).

Bron + meer info: Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be)