Welzijnsraad

Overleg waarin gezondheid, ziektepreventie en welzijn aan bod komen. De welzijnsraad wil het algemeen welzijn van de bevolking bevorderen door advies te geven en zelf voorstellen te formuleren. De raad bestaat uit geïnteresseerde vrijwilligers en vertegenwoordigers van de lokale verenigingen, maar ook mensen die professioneel bezig zijn op het vlak van welzijn en gezondheid.

Statuten kan u verkrijgen bij de dienst welzijn.