Thermografische luchtfoto

Dakenscan: hoe winterproof is uw dak?

Op de warmtefoto van de gemeente kunt u zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat. Dit geeft een indicatie voor de mate waarin uw dak geïsoleerd is. Een beter geïsoleerd dak zorgt voor meer comfort en kan voor een flinke besparing op uw energiefactuur zorgen. Bovendien betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo draagt ook u een steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan.

Thermografische luchtfoto

Om een goed inzicht te krijgen in de actuele toestand van de huizen in onze gemeente, werd er in februari 2018 een thermografische luchtfoto genomen. Hierop is te zien welke gebouwen veel warmte verliezen en krijgen we een duidelijk beeld van de isolatiegraad van onze huizen.

Thermografische kaart

Benieuwd naar het warmteverlies van uw dak? Via de dakenscan kunt u zien of er veel of weinig warmte ontsnapt langs uw dak.

Nadat u uw adres hebt ingegeven in de zoekfunctie, verschijnt uw woning centraal op het scherm.

Hoe roder uw dak op de kaart wordt weergegeven, hoe meer warmte er verloren gaat. In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven van de isolatie van uw dak, bijvoorbeeld bij niet gebruikte ruimtes onder het dak, het gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking of de aanwezigheid van zonnepanelen. Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en nuttige tips over de dakenscan. 

Een juiste interpretatie is van belang om correcte conclusies te trekken. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over de interpretatie, kom dan zeker langs op de milieudienst tijdens de openingsuren van het loket. 

Wij respecteren het recht op privacy. In principe kan men zonder kennis en interpretatie van uw dakbedekking en de temperatuur onder uw dak geen uitspraak doen over de isolatiegraad van uw dak. Heeft u liever niet dat uw woning zichtbaar is op deze thermografische luchtfoto? Contacteer de milieudienst.

Veelgestelde vragen en tips over de dakenscan

 1. Interpretatie van de kleurcode
 2. Was u thuis op 15 februari 2018?
 3. Ik vind mijn dak niet terug.
 4. De ene kant van mijn hellend dak is helemaal anders ingekleurd dan de andere kant.
 5. Mijn plat dak ziet er beter uit dan mijn hellend dak, toch hebben ze dezelfde isolatie.
 6. De platte daken in de straat zien er allemaal beter uit dan de hellende daken.
 7. De rand van mijn dak is rood (of toch veel slechter dan de rest van het dak).
 8. Mijn hellend dak kleurt rood of mijn plat dak kleurt geel-oranje.
 9. Mijn dak ziet er goed uit maar er is een rode of oranje vlek te zien.
 10. Enkele tips en tricks.
 1. Interpretatie van de kleurcode

Rood = veel warmteverlies
Slecht geïsoleerd, maar kan ook groendak zijn, schouw, lichtstraat (enkel glas), …

Geel / oranje = veel warmteverlies
Isolatie kan met hoge waarschijnlijkheid veel beter.

Groen = matig warmteverlies

Blauw = weinig warmteverlies of niet waarneembaar
De woning is goed geïsoleerd of de woning is niet verwarmd (bv. de woning is onbewoond, de ruimtes onder het dak, zoals de zolder, of de garage/tuinhuis worden niet verwarmd of u ziet een afdak of carport).

De interpretatie van de warmtefoto is niet altijd evident. Maak daarom een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de milieudienst.

 1. Was u thuis op 15 februari 2018?

Het is handig voor de interpretatie van de warmtebeelden als u weet of u thuis was op het moment van de opnames (15 februari 2018) én of er verwarmd werd in de kamers vlak onder het dak.

 1. Ik vind mijn dak niet terug

Het programma herkent slechts één schrijfwijze van een straat. Controleer even of u de straatnaam zeker juist schreef. Na het invullen drukt u op enter of op de ‘go’-knop. Dan pas zoekt het programma het adres op.

 1. De ene kant van mijn hellend dak is helemaal anders ingekleurd dan de andere kant.

Dit kan door ‘solar load’, de opslag van zonnewarmte in de dakbedekking zijn. De dakenscan gebeurde weliswaar na zonsondergang maar hellende daken met matte en/of donkere dakpannen houden de warmte nog enkele uren vast. Daardoor lijkt het warmteverlies langs de zuid-zuidwestkant van de woning met een hellend dak zeer groot. Voor de gemiddelde warmteverliezen interpreteert u dus best de noord-noordwest of noordoostkant van het dak.

 1. Mijn plat dak ziet er beter uit dan mijn hellend dak, toch hebben ze dezelfde isolatie.

Behalve de warmteverliezen via het dak, meet de dakenscan ook de weerkaatsing van warmte. Door de lage zonnestand in de winter, schijnt de zon loodrecht op een hellend dak, waardoor dit meer warmte zal opnemen gedurende de dag dan een plat dak, waar de zon in een kleinere hoek op instraalt. Bovendien vangen hellende daken meer warmte op die van de zijkant komt (uitstraling van hoge bomen, andere gebouwen …) dan platte daken.

 1. De platte daken in de straat zien er allemaal beter uit dan de hellende daken.

Een plat dak moet u strenger interpreteren dan een hellend dak. Behalve het warmteverlies via het dak, meet de dakenscan ook de weerkaatsing van warmte. Door de lage zonnestand in de winter, schijnt de zon loodrecht op een hellend dak, waardoor dit meer warmte zal opnemen gedurende de dag dan een plat dak, waar de zon in een kleinere hoek op instraalt. Bovendien vangen hellende daken meer warmte op die van de zijkant komt (uitstraling van hoge bomen, andere gebouwen …) dan platte daken.

 1. De rand van mijn dak is rood (of toch veel slechter dan de rest van het dak)

De randen van een dak kunnen een andere kleur hebben door een niet helemaal correcte overlap van de infraroodfoto en de gewone luchtfoto of door een uitstraling van de zijmuur van buren. Daar hoeft u geen rekening mee te houden.
Het dak kan echter ook een uitbouw of een erkertje hebben dat minder geïsoleerd is.

 1. Mijn hellend dak kleurt rood of mijn plat dak kleurt geel-oranje.

Uw dak verliest nogal wat warmte. Het is misschien niet goed geïsoleerd of er wordt heel warm gestookt. In beide gevallen is (extra) isolatie van uw woning waarschijnlijk een goed idee. Voor meer info contacteert u de milieudienst. 

 1. Mijn dak ziet er goed uit maar er is een rode of oranje vlek te zien.

De rode of oranje vlek kan wijzen op een dakraam, een uitbouw of een lichtstraat die minder goed warmte binnen houdt dan de rest van het dak. 

Vlak onder een lichtstraat die hoger komt dan het plafond hoopt de warmte zich vaak op omdat warme lucht stijgt en een lichtstraat is net minder goed geïsoleerd dan het dak zelf. Twee redenen waardoor de warmtemeting net op die plek oranje of rood kleurt dus. Wilt u het warmteverlies aanpakken? Een plexiplaat of een doorzichtig gordijn onder de lichtstraat kan de ophoping van warmte sterk beperken. Een dakraam vernieuwen kan de luchtdichtheid sterk verbeteren en verhoogt dus ook de isolerende kwaliteit van uw dak.

Een rode vlek kan ook wijzen op de schoorsteen van een haardvuur of een kachel die in werking was op 21 januari.

 1. Enkele tips en tricks

 • Over het algemeen zijn dakramen minder geïsoleerd en minder energie-efficiënt dan een geïsoleerd dak. Meestal zullen dakramen op de warmtefoto slechter scoren.
 • Actieve schoorstenen en ventilatieafvoeren scoren slechter op de warmtefoto omdat er via deze kanalen warme lucht wordt afgevoerd. Deze luchtstroom komt vrij als een soort wolk. Daarom zal de weergave op de warmtefoto een groter oppervlakte innemen dan hun werkelijke dimensie.

 • Groendaken geven een rode kleur op de warmtefoto. Dit betekent niet dat het gebouw slecht geïsoleerd is. Door de aanwezigheid van bladgroenkorrels wordt veel warmte uitgestraald. Bij een groendak geeft de warmtefoto dus geen indicatie over de isolatiekwaliteit van het dak.

 • Kiezels op platte daken geven ook een vertekening van de kleur op de warmtefoto. Kiezels hebben immers de eigenschap om de warmte van het zonlicht op te slaan en ’s nachts heel traag vrij te geven. Daarom kleuren platte daken met kiezels vaak slechter.

 • Zonnepanelen beïnvloeden het beeld van de warmtefoto. Op de warmtefoto ziet u eigenlijk het warmteverlies van de panelen en krijgt u dus geen indicatie van de isolatiekwaliteit van het dak. Meestal zal een zonnepaneel een slechtere isolatiekwaliteit doen vermoeden dan in realiteit het geval is.

 • Dakranden scoren vaak slecht op de warmtefoto. Daar moet u geen aandacht aan besteden. Dat kan veroorzaakt worden door ramen, poorten of deuren in de gevel, maar kan ook een deel zijn van de grondoppervlakte rondom de woning omdat het vliegtuigje dat de warmtefoto gemaakt heeft niet loodrecht over alle huizen gevlogen heeft.

Deel deze pagina