Charter Werftransport

Lokaal bestuur Kampenhout ondertekende het Charter Werftransport, een initiatief van de Vlaamse Overheid, VSV, VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Met dit initiatief willen we een duidelijk signaal geven om in te zetten op veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. Hierbij streven we volgende doelstellingen na:

 1. Lokaal bestuur Kampenhout voert een actieve communicatie met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. Aannemers kunnen met hun vragen terecht bij de GIS-coördinator. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij we schoolomgevingen, schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermijden.
  • Contact: gis@kampenhout.be - 016 65 99 27
 2. Er gebeurt geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de gemeente Kampenhout. Hierop kan u een uitzondering aanvragen bij het lokaal bestuur (college van burgemeester en schepenen) via de GIS-coördinator.
 3. Er gebeurt geen werftransport voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.
  • Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
  • Voor de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.
 4. Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet.
 5. U doet de nodige inspanningen om de werfroutes proper te houden.
 6. Ladingen dekt u af als deze veel stofhinder kunnen geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

Klik hier voor een overzichtsdocument met de zones bebouwde kom en de afgebakende schoolomgevingen.

Hieronder vindt u een interactieve kaart met de zones bebouwde kom, scholen en afgebakende schoolomgevingen.

Op volledig scherm weergeven