Nieuw reglement voor bronbemalingen

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020 9.50 u.
Door de lange periode zonder regen, geldt in heel Vlaanderen code oranje voor droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij heel wat bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Daarom willen we volgende zaken even verduidelijken.
  • Bemalen (oppompen van grondwater) is nodig om bepaalde bouwwerken te kunnen uitvoeren.
  • De grondwatertafel varieert tussen zomer en winter. In de zomer staat het peil tot meer dan een meter lager dan in de winter. Dit betekent dat in de zomer minder water opgepompt moet worden om de werken mogelijk te maken. Er gaat dan ook minder water ‘verloren’.
  • Als de werken nog niet beëindigd zijn en het peil stijgt weer, kan dit onherroepelijke schade veroorzaken. Zet daarom NOOIT een bemaling af! De veroorzaakte schade aan bv. een kelder kan zo groot zijn dat deze volledig afgebroken en opnieuw gemaakt moet worden. Je wil als dader niet voor dergelijke kosten opdraaien.
  • Zet je een bemaling af, dan is het reeds bemaalde water voor niets geweest. Daardoor zal men opnieuw moeten bemalen met als resultaat dat er op het einde van de rit net meer water werd weggepompt.

Omdat we als bestuur ook bezorgd zijn om de gevolgen van de droogte, nemen we maatregelen om de effecten van de bemalingen zo klein mogelijk te houden. Deze werden gisteren door de gemeenteraad goedgekeurd.

  • In de mate van het mogelijke wordt een retourbemaling geambieerd. Dit betekent dat het opgepompte water terug in de bodem moet worden ge├»nfiltreerd. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk.
  • Bij nieuwe bemalingen zal een buffervat van 10.000 liter moeten worden geplaatst. Particulieren en landbouwers kunnen hier dan water gaan ‘aftappen’. Let wel: dit is ongecontroleerd water en niet geschikt voor menselijke consumptie. Landbouwers moeten dit water ook aangeven in hun heffingsformulier.
  • Tijdens droogteperiodes moeten bemalingen sondegestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.
  • De meterstanden van de debietmeters zullen wekelijks moeten worden doorgegeven via een online formulier. Zo kunnen we de vergunningsvoorwaarden beter controleren en heeft de bemaler zelf ook beter zicht op de stand van zaken.