Bronbemalingen

In de maanden april tot en met september krijgen we steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Het lokaal bestuur stelde daarom een reglement op om de effecten van bemalingen te verkleinen.

Omdat er heel wat onduidelijkheden zijn over bemalingen, willen we toch eerst enkele zaken toelichten.

  • Bemalen (oppompen van grondwater) is nodig om bepaalde bouwwerken te kunnen uitvoeren.
  • De grondwatertafel varieert tussen zomer en winter. In de zomer staat het peil tot meer dan een meter lager dan in de winter. Dit betekent dat in de zomer minder water opgepompt moet worden om de werken mogelijk te maken. Er gaat dan ook minder water ‘verloren’.
  • Als de werken nog niet beëindigd zijn en het peil stijgt weer, kan dit onherroepelijke schade veroorzaken. Zet daarom NOOIT een bemaling af! De veroorzaakte schade aan bv. een kelder kan zo groot zijn dat deze volledig afgebroken en opnieuw gemaakt moet worden. Je wil als dader niet voor dergelijke kosten opdraaien.
  • Zet je een bemaling af, dan is het reeds bemaalde water voor niets geweest. Daardoor zal men opnieuw moeten bemalen met als resultaat dat er aan het einde van de rit net meer water werd weggepompt.

Reglement bronbemalingen

Omdat we als bestuur ook bezorgd zijn om de gevolgen van de droogte, nemen we maatregelen om de effecten van de bemalingen zo klein mogelijk te houden. Deze werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

  • Dit reglement geldt jaarlijks tijdens de maanden april tot en met september.
  • In de mate van het mogelijke wordt een retourbemaling geambieerd. Dit betekent dat het opgepompte water terug in de bodem moet worden geïnfiltreerd. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk.
  • Bij nieuwe bemalingen zal een buffervat van 10.000 liter moeten worden geplaatst met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden. Daarnaast moeten ook landbouwers de mogelijkheid hebben om een tankwagen te vullen.
  • Er moet op elk moment een vrije toegang zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Op het buffervat moet duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanaf de openbare weg, zodra er water ter beschikking is. De installatie van het buffervat dient te gebeuren op de eerste werkdag na de start van de bemaling. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie van het buffervat een foto van de opstelling naar de dienst milieu (milieudienst@kampenhout.be).
  • Tijdens droogteperiodes (april tot september) moeten bemalingen sondegestuurd zijn, wanneer geen retourbemaling mogelijk is. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.
  • De meterstanden van de debietmeters zullen wekelijks moeten worden doorgegeven via een online formulier. Zo kunnen we de vergunningsvoorwaarden beter controleren en heeft de bemaler zelf ook beter zicht op de stand van zaken.

Let op! Bevindt de bronbemaling zich in habitatrichtlijngebied of binnen de invloedsstraal van habitatrichtlijngebied, dan dien je de stappen te volgen die vermeld staan op de website van Natura 2000 (vlaanderen.be).

Laat jouw hemelwaterput vullen met bemalingswater

Tijdens droge periodes staan hemelwaterputten na verloop van tijd vaak droog. Hierdoor moet je overschakelen op het gebruik van leidingwater. Om dit tegen te gaan keurde het lokaal bestuur een reglement goed om tijdens droge periodes regenwaterputten te vullen met bemalingswater. Op die manier voorkomen we ook dat bij bemalingen het opgepompte grondwater gewoon wegstroomt.

We stelden een loonwerker aan die in perioden van droogte hemelwaterputten vult met opgepompt bemalingswater. Enkel water van bemalingen waar geen gekende verontreiniging of risicogronden in de buurt liggen, komen in aanmerking. Deze regeling geldt uiteraard alleen als er in onze gemeente bemalingen worden uitgevoerd.

Vooraleer je dit water mag gebruiken, voeren we eenmalig een staalname uit om de kwaliteit te onderzoeken. We gebruiken alleen water met een goede kwaliteit. Deze eenmalige staalname geeft geen garantie voor de kwaliteit, maar is wel een goede indicatie.

Het volledige reglement kan je onderaan deze pagina downloaden.

Staat jouw hemelwaterput droog en wil je hem laten vullen met bemalingswater?

Vul dan onderaan deze pagina het digitaal aanvraagformulier in. Je betaalt een bijdrage van 20 euro voor de kost van de loonwerker. Na ontvangst zal de milieudienst het rekeningnummer doorsturen, waarop je de bijdrage moet betalen. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze regeling. 

Belangrijk! Meld jouw waterput pas aan als die leeg is. Als er voldoende mensen zich aanmelden, laten we het water analyseren en sturen we een aanvraag voor betaling. Nadien komt de loonwerker de waterput vullen. Deze regeling geldt gedurende de volledige zomerperiode.

Hemelwaterputten worden niet volledig gevuld. Zo blijft er altijd een buffervolume over voor het geval er een hevige regenbui plaatsvindt. Hemelwaterputten hebben immers een belangrijke rol in het vermijden van overstromingen. Wanneer een hevige regenbui voorspeld wordt, mag je jouw hemelwaterput niet vullen.

Deel deze pagina