Beleidsvisie 2020 - 2025

Het ambitieuze meerjarenplan 2020-2025 van ons lokaal bestuur werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2019.

Met dit beleidsplan wil het gemeentebestuur onze inwoners van Kampenhout samenbrengen en ze met elkaar verbinden.

Voor iedereen een gelukkige, veilige, gezonde en vredige samenleving.

Het bestuur denkt niet alleen na over de korte termijn, maar ook over het Kampenhout dat we op lange termijn willen.

Daarom zetten we vooral in op vier speerpunten:

  • groene en open ruimte
  • Kampenhout-Sas
  • een bruisend centrum
  • zacht vervoer

Ben je benieuwd naar het beleid van de toekomst? Lees dan zeker de beleidsnota! 

 

Deel deze pagina