Attest militie

Een militieattest is een attest dat aangeeft wanneer je je legerdienst vervuld hebt. Het geeft aan aan welke militaire verplichtingen je voldaan hebt.

Je hebt dit attest soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor de pensioenaanvraag.

Voor wie ?

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militieattest krijgen.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een attest krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen ?

 Je kan dit attest aanvragen bij:

  • Het gemeentebestuur van de woonplaats, op de dienst Burgerlijke Stand (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft, neemt deze contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen of met de Centrale Dienst van het stamboek)
  • Het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont (Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd)
  • Het Ministerie van Defensie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Eventuele militiedocumenten de je in jouw bezit hebt.