Afwijking op de wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2023 volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd:

  • Maandag 26 juni 2023 tot en met zondag 2 juli 2023 (start soldenperiode)
  • Maandag 4 september 2023 tot en met zondag 10 september 2023 (jaarmarkt Kampenhout)
  • Maandag 25 september 2023 tot en met zondag 1 oktober 2023 (Weekend van de Klant)
  • Maandag 4 december 2023 tot en met zondag 10 december 2023 (Sinterklaas)
  • Maandag 11 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023 (eindejaarsperiode)
  • Maandag 18 december 2023 tot en met zondag 24 december 2023 (eindejaarsperiode)
  • Maandag 25 december 2023 tot en met zondag 31 december 2023 (eindejaarsperiode)

Deel deze pagina