Afwijking op de wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2021 volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd:

  • maandag 28 juni 2021 tot en met zondag 4 juli 2021
  • maandag 27 september 2021 tot en met zondag 3 oktober 2021
  • maandag 29 november 2021 tot en met zondag 5 december 2021
  • maandag 6 december 2021 tot en met zondag 12 december 2021
  • maandag 13 december 2021 tot en met zondag 19 december 2021
  • maandag 20 december 2021 tot en met zondag 26 december 2021
  • maandag 27 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022.

Deel deze pagina