Niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling