Woonzorgcentrum Molenstee

In een woonzorgcentrum gaan wonen stellen we vaak maar al te graag uit. Als je de stap toch zet, stellen wij alles in het werk om op een respectvolle manier in jouw mogelijkheden, beperkingen en moeilijkheden tegemoet te komen. Samen bekijken we welke zorg- en dienstverlening er nodig is. Daarbij beschikken we niet enkel over verpleeg- en zorgkundigen, maar ook over begeleiders wonen en leven, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, enzovoort, zodat je op het juiste moment de juiste hulp krijgt.

Woonzorgcentrum Molenstee bestaat uit 4 woongemeenschappen van elk 15 bewoners. Er is telkens een leefruimte met eetzaal en zithoek. De werking van het huis start vanuit een sterke visie gebaseerd op bewonersgericht werken.

Kamers

Woonzorgcentrum Molenstee beschikt in totaal over 61 individuele kamers. De kamers hebben allemaal een standaarduitrusting met bed, nachtkastje, stoel, tafel, tv en een ingebouwde kast. De bewoner is vrij om de kamer volgens zijn eigen smaak verder in te richten met persoonlijke spullen. Voorts beschikken alle kamers over een sanitair deel met wastafel, douche en wc. Iedere kamer heeft de mogelijkheid tot een telefoonaansluiting. Er is een noodoproepsysteem waarmee bewoners dag en nacht hulp kunnen inroepen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Naast de individuele kamers beschikt Molenstee ook nog over een kapsalon, cafetaria, kineruimte, badkamers, zithoeken en vier leefruimtes met reftergedeelte. Bij de inrichting streefden we naar een herkenbare, aangename huiselijke sfeer. Knusse zithoeken, oude meubels uit het OCMW-archief, foto’s en voorwerpen verwijzen naar Kampenhout en zijn geschiedenis.

Bijkomende informatie

  • Tijdens de verzorging kan het personeel van aangepast materiaal gebruikmaken.
  • De gemeenschappelijke badkamers zijn zodanig uitgerust dat het baden op een comfortabele manier kan verlopen.
  • De maaltijden, dagelijks vers bereid in onze eigen keuken, zijn evenwichtig en afwisselend. Ze worden aan de persoonlijke behoefte van onze bewoners aangepast.
  • Een ploeg van geëngageerde vrijwilligers biedt een helpende hand bij het maaltijdgebeuren, crea-atelier, in de cafetaria, bij feestjes, enzovoort.
  • Woonzorgcentrum Molenstee is doorlopend toegankelijk voor bezoek.

Voor wie?

Ouderen waarbij de zorgen te zwaar zijn geworden om hen in een thuisomgeving te omkaderen.

Voorwaarden

1. Leeftijdsvoorwaarde

De bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment dat hij/zij naar het woonzorgcentrum gaat.

2. Voorrangsregel

Kandidaat-bewoners die een band met Kampenhout kunnen aantonen, hebben voorrang op de opnamelijst. Niet-inwoners van Kampenhout worden enkel ingeschreven als ze de noodzaak van hun opname kunnen aantonen. Een band met Kampenhout wil zeggen:

  • op het ogenblik van de aanvraag ten minste tien jaar in de gemeente Kampenhout verblijven;
  • ofwel een familielid hebben tot en met de vierde graad die op het ogenblik van de aanvraag één jaar aaneensluitend ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout;
  • (schoon)ouders van personeelsleden en vrijwilligers van het lokaal bestuur;
  • gepensioneerde medewerkers of vrijwilligers van het lokaal bestuur.

3. Opnamedocumenten

De aanvraag dient steeds van een aantal documenten vergezeld te zijn. Voor meer informatie daarover kan je bij de maatschappelijk assistent terecht.

Hoe aanvragen?

Je kan de formulieren voor een inschrijving op de opnamelijst bij het onthaal van woonzorgcentrum Molenstee verkrijgen. Daarbij kan je ook steeds een vrijblijvende afspraak met de maatschappelijk assistent maken voor een rondleiding in het woonzorgcentrum.

Nadat je de formulieren hebt ingevuld, moet je die aan het woonzorgcentrum terugbezorgen. Dat kan je doen per post, via e-mail of door de documenten aan het onthaal af te geven. Het opnameteam bekijkt de ingevulde formulieren en verwittigt de kandidaat-bewoner of hij/zij al dan niet op de opnamelijst wordt ingeschreven.

Kostprijs

  Inwoners van Kampenhout Niet-inwoners van Kampenhout

Prijzen vanaf 1 september 2023 voor een kamer

Netto = bruto - 6 euro infrastructuurforfait (*)

(*) Inwoners van Kampenhout genieten 9,30 euro korting.

81,54 euro bruto/

66,24 euro netto

81,54 euro bruto/

75,54 euro netto

Voor meer informatie omtrent de kostprijs kan je contact opnemen met het woonzorgcentrum via 016 314 328 of wzc.molenstee@kampenhout.be.

Deel deze pagina